Aktuální vydání

celé číslo

12

2019

Automatizace v energetice a pro efektivní využívání energie

Bezpečnost strojů a zařízení, bezpečnostní PLC moduly

celé číslo

Úvodník

Vážení a milí čtenáři,

v životě každého řídicího systému procesní výroby přijde čas, kdy už přestane vyhovovat požadavkům provozovatele, kdy začne být příliš poruchový a jeho opravy jsou stále nákladnější a obtížnější. A to je čas na jeho modernizaci. Avšak navrhnout rozsah a postup takového projektu je velmi nesnadné. Technická dokumentace je neúplná, provedení neodpovídá výkresům, za léta provozu bylo provedeno množství změn, které nejsou nikde zachyceny... Také při realizaci projektu modernizace se technici setkávají s mnoha překvapeními, které potom nazývají slovy, jež v časopisu není vhodné opakovat.

 

Zdá se, že někdy by bylo lepší začít úplně znovu. Jenže projekty modernizace mívají napjatý rozpočet i harmonogram, takže je vždy snaha nesahat na ty části řídicího systému, které ještě pracují bez problémů, a na ty snímače a akční členy, u nichž je předpoklad, že budou dále sloužit. Ale jak to všechno skloubit a zapojit dohromady...

 

Zkrátka, migrace řídicích systémů je královská disciplína automatizačních inženýrů, jak se můžete dočíst na str. 8 a 9.

 

Zajímá-li vás toto téma, doporučil bych vrátit se do letošního čísla 7 na str. 39 až 41, kde je článek Projekty s jistotou, popisující koncepci, kterou svým zákazníkům pro podporu migračních projektů nabízí firma Emerson Process Management. Mnohá tvrzení uvedená v tomto článku jsou obecně platná, nemusíte používat právě jejich DeltaV.

 

Z přehledu trhu plováčkových průtokoměrů jsem měl strach – zdálo se mi, že je to zastaralá záležitost, vhodná už jen do laboratoří a pro lékařské přístroje. Ale ukázalo se, že i průmysl ještě dokáže ocenit jejich jednoduchost a spolehlivost. Takže se v tomto čísle dočtete jak o plováčkových průtokoměrech, jejichž princip pochází z roku 1868 (str. 12 až 21), tak i o nejmodernějších průtokoměrech využívajících magnetickou rezonanci, s nimiž jsem se mohl seznámit u firmy Krohne na veletrhu Achema ve Frankfurtu v roce 2012 jako s naprostou novinkou, o níž se ještě nemá moc mluvit (společný vývoj s firmou Shell začal v roce 2011). Nyní jsou tyto průtokoměry, které dokážou měřit průtok třífázové směsi ropy, plynu a písku, zmíněny v článku na str. 30 až 32 jako komerčně dostupný produkt.

 

Závěrem mi dovolte, abych vás pozval na konferenci ARaP – automatizace, regulace a procesy, která se bude konat 29. a 30. listopadu 2016 v Praze. První den můžete přijít diskutovat o průmyslu 4.0 a vzdělávání. Druhý den dopoledne zazní několik, myslím, velmi zajímavých přednášek o moderní přístrojové technice pro procesní výrobu. Krátký článek o konferenci je na str. 59, podrobnosti o programu a přihláška jsou na www.arap.cz. Automa je mediálním partnerem této konference.

 

Petr Bartošík, šéfredaktor