Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Úvodník

Vážení a milí čtenáři
Dovolte mi, abych vás pozdravil v novém roce a úvodník lednového čísla 2016 využil k uvedení do celého ročníku časopisu (jeho ediční plán najdete níže).

 
Základní cíle časopisu zůstávají neměnné: být nástrojem celoživotního vzdělávání v oboru, být průvodcem po světě moderní automatizace a být platformou pro výměnu názorů a zkušeností.
 
O prvním úkolu, tedy být součástí celoživotního vzdělávání, od střední školy přes vysokoškolské studenty až po techniky v praxi, jsme obsáhle diskutovali na schůzce redakčního kruhu. Jeho členové ocenili úlohu časopisu, ale současně jsme společně konstatovali, že dobrých naučných článků v časopise ubývá. Souvisí to s motivací autorů: když pomineme čest a slávu, autor od nás dostane drobný honorář (protože jsme nezávislý časopis, je jeho výše závislá na tom, kolik se nám podaří získat peněz za inzerci), ale to je vše. Přestože skončil Rok průmyslu a technického vzdělávání, akademičtí a vysokoškolští
pracovníci stále nejsou dostatečně hodnoceni za prezentaci své práce širší odborné veřejnosti. Nicméně téma technického vzdělávání považuji za klíčové, takže budeme věnovat úsilí tomu, abychom i za těchto podmínek získávali kvalitní autory a udrželi si je k dlouhodobé spolupráci, a současně budeme apelovat na firmy, které potřebují technicky vzdělané odborníky, aby nám v tomto úsilí pomáhaly.
 
Cíl být průvodcem po světě moderní automatizace znamená přinášet články o vývoji v oboru, o trendech, nových produktech nebo zajímavých projektech. Je to také příležitost k prezentaci firem. Snažíme se o to, aby šlo o informace určené technickým odborníkům, nikoliv „čtení ke kávě“, vhodné do sobotní přílohy deníku nebo do firemního časopisu. To, že se nám vždy nepodaří nahradit „jedinečnou přesnost“ za „0,5 % z měřené hodnoty“, je náš nedostatek. Jsou-li v článku odborné informace v homeopatickém ředění, je to problém, s kterým už si editoři při nejlepší snaze neporadí. Obávám se, že zde nezbývá než poprosit autory o soudnost a čtenáře o shovívavost.
 
Pro výměnu názorů a zkušeností jsou určeny nejen diskusní články, ale také účty a skupiny časopisu na profesních a sociálních sítích: LinkedIn, Twitter a Facebook. Upozorňujeme zde nejen na články z našeho časopisu, ale i na zajímavé články publikované jinde a na významné události v oboru.
 
K osobnímu setkání potom slouží naše účast na veletrzích (včetně aktuálně připravovaného fóra Automatizace mění průmysl na veletrhu Amper) a aktivní mediální podpora vybraných seminářů a konferencí. Také v této oblasti jsme otevřeni novým námětům a aktivitám.
 
Taková tedy bude „naše“ Automa v roce 2016. Tím „naše“ nemyslím jen členy redakce, ale zejména autory, čtenáře a všechny české a slovenské odborníky na automatizační techniku.
Petr Bartošík, šéfredaktor