Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Úvodník

Vážení čtenáři,

v prosinci, a zvláště v době Vánoc, se často necháváme okouzlit pohádkami, opojnými příběhy o zápasu dobra a zla. Půvab pohádek je v tom, že zlo je vždy po úporném boji poraženo. Proč jsou vlastně pohádky právě v době Vánoc tak oblíbené? Nejen děti, ale i my dospělí se potřebujeme utvrdit v tom, že i v životě stojí za to se svým dílem přičinit, aby dobro zvítězilo, i kdyby to stálo jakékoliv úsilí a oběti.
 
Na první pohled se zdá, že strohé odborné články nemají s pohádkami mnoho společného. Ale i v nich nalezneme příběhy. Spíše než zápas zla a dobra zachycují úsilí o lepší kvalitu, efektivnost, komfort. Třeba článek na straně 20 by mohl začínat takto: Bylo nebylo. V jedné z nejsušších zemí této planety, v Namibii, se podařilo zbudovat odsolovací stanici a přinést tak pitnou vodu obyvatelům této vyprahlé země. Ale zhotovitel stanice, společnost Proaqua, sídlí v německé Mohuči. Jak by mohli provádět údržbu stanice z takové dálky? Jednoduše, milé děti, pardon, milí čtenáři, vybavili ji systémem dálkového dohledu. A tak pracovníci firmy zůstali v pouštní zemi jen tak dlouho, než se obyvatelé vesnice naučili obsluhovat nové zařízení. O následnou údržbu se již firma stará ze své kanceláře v Německu.
 
Bylo nebylo. Studenti ČVUT založili společnost Workswell a o jejich cestě k úspěchu si můžete přečíst na straně 8. Podnikat není žádná pohádka, ale i tento příběh má šťastný konec. Firmě se daří vyvíjet vlastní produkty a vyvážet je do celého světa. Pravda je, že za dobu podnikání se bývalí studenti museli vzdát mnohých iluzí. Jakých? „... že vymyslíme ‚geniální‘ řešení, které budou všichni automaticky chtít. Ve skutečnosti je třeba jít do provozů a zjišťovat, proč kvalita výrobků nevyhovuje nebo kde bychom mohli zlepšit spolehlivost výroby,“ pravil Jan Sova, jeden ze zakladatelů firmy.
 
V celém tomto ročníku časopisu Automa jsme se snažili vyprávět příběh o konceptu Industrie 4.0 a s ním spojených snahách o budování integrovaných a flexibilních výrobních provozů. Dobrou zprávou je, že koncept, také díky pojmenování čtvrtá průmyslová revoluce, přitahuje zájem veřejnosti. Především mladým lidem se tímto dává na vědomí, že v průmyslu se dějí strhující věci, u kterých stojí za to být a pustit se do studia technických oborů.
 
Zazvonil zvonec a pohádky byl konec, a tak vám, milí čtenáři, již jen popřeji kouzelné Vánoce a šťastný konec všech Vašich příběhů.
Eva Vaculíková, redaktorka