Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Úvodník

Vážení čtenáři,

patrně nikomu z vás neuniklo, že časopis Automa vychází letos už dvacátým rokem. Kdo by si všechna vydání zařadil do své knihovny, měl by v ní nyní asi dvě stovky výtisků, které by mu zabraly přibližně metr místa. Pro pořádek dodám, že první ročníky byly na místo úspornější, protože Automa v prvním roce nevycházela úplně každý měsíc a až do roku 2010 měla šitou sazbu. Nyní používáme vazbu lepenou a každé vydání zabere asi 5 mm místa.
 
Dvacáté jubileum se sluší oslavit, a proto jsme se začátkem listopadu sešli s našimi příznivci, partnery a autory v Betlémské kapli v Praze. Pravda je, že krásné prostory této stavby jsou pro naše výročí poněkud nadměrné. Proto jsme se dohodli s našimi partnery z ČVUT v Praze a v jednom večeru jsme spojili oslavy několika jubileí: desátého ročníku konference ARaP, dvacátého výročí vydávání Automy a padesáti let výuky automatizace na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Právě posledně zmíněné jubileum, tedy půlstoletí výuky automatizace na strojní fakultě, vtisklo tomuto večeru vzpomínkový charakter. Za naši redakci děkuji všem hostům, kteří s námi strávili pěkný večer v Betlémské kapli. Věřím, že i pro ně bylo zajímavé vyslechnout si poutavé vzpomínky pedagogů a absolventů oboru automatického řízení na strojní fakultě. Doufám, že se všichni dobře bavili. Kouzelné bylo, že se mohli blíže seznámit nejen s naší redakcí, ale také s učiteli, kteří nás na univerzitě uváděli do tajů automatického řízení.
 
Bylo mi právě dvacet let, jako je nyní časopisu Automa, když jsem obor automatického řízení začala studovat na strojní fakultě v Praze. Na dobu dvacetin vzpomíná každý rád – vždyť jaké by to byly narozeniny, kdyby někdo z hostů nezvolal: „Tak tobě je dvacet let, jó, to když mně bylo dvacet.“. V Betlémské kapli mě až zaskočilo, kolik tam bylo pedagogů, kteří mě, coby vyjukanou studentku, učili a také zkoušeli. Sem tam jsem se na té naší oslavě možná i trochu přikrčila, aby na mě ze zálohy nevypálili nějakou otázku z technické kybernetiky, ze simulace systémů či z teorie automatického řízení. Úplně nepřipravenou by mě mohli atakovat i záludným dotazem z oboru umělé inteligence či prostředků automatického řízení.
 
Dost ale vzpomínání, milí čtenáři, a skočme zase do přítomnosti. V tomto předposledním vydání dvacátého ročníku časopisu Automa si můžete přečíst především články o řízených elektrických pohonech a měničích frekvence. V tabulce přehledu trhu na str. 36 až 42 si můžete vybrat měnič podle svých potřeb. Pokračujeme také v seriálu Vyprávějte příběh své firmy a na str. 12 se dozvíte, co vedlo dva odborníky na průmyslové značení k založení firmy Leonardo technology a jak se jim v podnikání daří.
 
Milí čtenáři, ať se vám daří žít přítomností a učit se z minulosti.
Eva Vaculíková , redaktorka