Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Úvodník

Vážení a milí čtenáři,

vzhledem k blížícímu se strojírenskému veletrhu v Brně jsme jako zdůrazněné téma tohoto vydání vybrali automatizaci strojírenské výroby a v automobilovém průmyslu. Tomuto tématu jsou věnovány str. 33 až 44, ale jako obvykle v časopise najdete mnoho zajímavých příspěvků i z jiných oborů. Dovoluji si upozornit alespoň na čtyři články, které se týkají nových trendů v oblasti automatizace. Na str. 28 je to článek Inteligentní cesta do budoucnosti o rodící se koncepci „smart factory“, nebo chcete-li, v německém podání Industrie 4.0, a na str. 19 článek Výrobní závod Siemens v Amberku: „smart factory“ v praxi o tom, že tato koncepce už není jen futuristickým sněním. Musím říci, že návštěva tohoto závodu, kde se vyrábějí PLC, I/O moduly a operátorské panely značky Simatic, na mě udělala velký dojem.
 
Na str. 30 si můžete přečíst článek Projektování cesty robotu s použitím algoritmu založeného na mravenčích koloniích. Koncepce smart factory není založena jen na internetu věcí – ten je jen jakousi fyzickou vrstvou této koncepce. To, z čeho koncepce flexibilní „smart“ výroby vychází, jsou teorie umělé inteligence:samoorganizující se multiagentní systémy stejně jako celá skupina bionických, přírodou inspirovaných teorií řízení, kam patří právě i inteligence roje popisované v uvedeném článku.
 
Poslední článek, na nějž bych chtěl zvlášť upozornit, je článek Situační povědomí na str. 74. Přiznám se, že když jsem o situačním povědomí slyšel poprvé – bylo to před třemi lety na konferenci Invensys OpsManage 2011 v Paříži (psal jsem o ní v únorovém vydání v roce 2012), zaujal mě zejména ústup od pestrobarevných animovaných obrazovek ke střízlivé a nudné šedé; koncepce situačního povědomí však nespočívá jen ve změně barev, ale v novém přístupu, který zajišťuje, aby aplikace HMI a SCADA lépe sloužily operátorům, údržbářům, manažerům a dalším pracovníkům a trochu méně plnily funkci „okrasnou“. Autor článku bude o koncepci situačního povědomí přednášet také na konferenci Vize v automatizaci a M2M 1. října v Brně (viz str. 11). Konference bude součástí doprovodného programu MSV v Brně. Dovoluji si vás pozvat jak na tuto konferenci – jsme jejím hlavním mediálním partnerem –, tak i na samotný veletrh do našeho stánku č. 18 v hale Z.
 
Ještě pro vás mám jednu pozvánku: v rámci odborné konference ARaP se bude 4. listopadu 2014 v Betlémské kapli konat slavnostní večer, určený nejen pro účastníky jubilejního, desátého ročníku této konference: současně zde náš časopis oslaví své dvacáté narozeniny a také to bude příležitost k setkání absolventů (a přátel) oboru automatického řízení na Fakultě strojní ČVUT v Praze, kterému je padesát let. V průběhu večera vystoupí řada významných hostů, ale těšit se můžete i na umělecký zážitek (krátký koncert Škampova kvarteta) a raut. Informace s možností přihlásit se na akci najdete na str. 14, popř. kontaktujte naši redakci (redakce@automa.cz).
Petr Bartošík, šéfredaktor