Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Úvodník

Vážení a milí čtenáři,
dostáváte do rukou vydání časopisu Automa, jehož zdůrazněnými tématy jsou robotika a systémy strojového vidění.

 
Robotiku jsme v tomto termínu zařadili s ohledem na blížící se veletrh Automatica, který se bude konat ve dnech 3. až 6. června 2014 na výstavišti v Mnichově. Tento veletrh se za svou relativně krátkou historii (má dvouletou periodu a letos se koná pošesté) stal jednou z nejvýznamnějších událostí ve svém oboru. Zjistili to i čeští odborníci na roboty a automatizaci výroby: veletrhu se letos zúčastní sedm českých vystavovatelů (přímo nebo jako spoluvystavovatelé svých mateřských firem) a čeští návštěvníci byli v roce 2012, kdy se veletrh konal naposledy, čtvrtou nejpočetnější skupinou zahraničních návštěvníků (podíl zahraničních návštěvníků na veletrhu byl 33 %). Chcete-li veletrh Automatica také navštívit, můžete využít služby českého zastoupení Messe München, společnosti Expo Consult and Service (viz str. 13), která pořádá autobusový zájezd nebo vám pomůže najít ubytování a zajistit vstupenky.
 
Na minulém veletrhu měla velký úspěch aplikace Bin Picking české firmy Blumenbecker – článek o ní si můžete přečíst na str. 10 a 11. Současně v tomto vydání najdete i další pozvánky vystavovatelů do jejich veletržních stánků. Aktuální informace o veletrhu vybrané speciálně pro čtenáře časopisu Automa potom můžete sledovat před veletrhem a v jeho průběhu na našich webových stránkách www.automa.cz nebo prostřednictvím sítí LinkedIn (skupina Automa) a Twitter (@Casopis_Automa).
 
Zdůrazněným tématem letošního veletrhu Automatica bude servisní robotika. V tomto vydání časopisu Automa je servisní robotice věnována anketa na str. 6 až 9. Servisní robotika (nebo, jak v anketě podotýká RNDr. David Obdržálek, správněji obslužná robotika, protože zažitý překlad service robotics jako servisní robotika není úplně přesný) je obor s velkou perspektivou rozvoje a mnoha příležitostmi v medicíně, zemědělství, správě a údržbě budov, osobní asistenční technice, dopravě a logistice, vojenství, vědě a výzkumu a v mnoha dalších oborech. Osobně se na přehlídku servisní robotiky v Mnichově velmi těším.
 
Na str. 21 najdete článek o přímé spolupráci robotu a lidské obsluhy v průmyslových podmínkách. Jde o velkou změnu, která bude mít vliv na koncepci budoucích robotických pracovišť. Člověk může robota místo programování vést a učit ho, co a jak má dělat, a robot mu potom pomáhá s pracemi, které jsou pro člověka příliš těžké, nebezpečné nebo monotónní. Robot a člověk zde interagují povětšinou dotykem (výjimečně mohou roboty dostávat povely také hlasem), ale dovoluji si upozornit na článek Využití signálů z mozkové kůry k řízení pohybu robotu, který vyšel v únorovém vydání časopisu Automa v roce 2003. Technika od té doby pokročila a myslím, že bychom se k tomuto tématu měli opět vrátit. Kdy najde přímé rozhraní mezi mozkem a strojem využití v průmyslu, je těžké odhadnout, ale brzy to asi nebude. Ovšem např. pro zdravotně postižené může být tato technika velkou pomocí.
 

Petr Bartošík, šéfredaktor