Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Úvodník

Vážení čtenáři,

v tomto vydání se věnujeme automatizaci výrobních linek, a tak v něm najdete příběhy o tom, jak výrobci bez oddechu zlepšují uspořádání linek, automatizují pracoviště a začleňují do výroby stanice pro kontrolu výrobků. To vše s jediným cílem – ještě o nějakou tu vteřinku zrychlit výrobu nebo zlepšit kvalitu, a získat tak náskok před konkurenty.

Podívejme se třeba do výrobního závodu Škoda Auto ve Vrchlabí. Tam uvažovali o tom, že zrychlí obrábění převodových hřídelí tím, že obráběcí operace zřetězí a vytvoří uzavřenou linku. Jednotlivá pracoviště propojí článkovým dopravníkem pro přenášení hřídelí. Než k této investici přistoupili, objednali si simulační studii. Ta měla potvrdit nebo vyvrátit přínosy nového uspořádání. Můžete si, milí čtenáři, tipnout, jak se nakonec rozhodli. Správná odpověď je v článku na straně 16.

Jiná hádanka je ukryta ve druhém článku z prostředí Škoda Auto. Při montáži vozů se žádná automobilka neobejde bez manuálních pracovišť. Při jejich návrhu se hledí na efektivnost a také na pohodlí obsluhy. Ještě před konstrukcí linky se ověřuje, budou-li všechny manuální operace proveditelné, jestli si při nich pracovník třeba neotluče klouby a zdali ho mnohonásobně opakovaná operace nebude stát zdraví. Škoda Auto zkoumá, jaké pohyby pracovníci při montáži provádějí, pomocí speciálního obleku. Oblek je opatřen snímači, které zaznamenávají vykonávané pohyby. Automobilka šla ještě dále a chtěla simulovat a analyzovat tyto manuální operace pomocí vhodného softwaru. Otázka je, podle čeho si Škoda Auto tento software vybírala. Napovím, že odpověď je ukryta v článku na straně 20. Třetí příběh je z linky na montáž jisticích a tepelných relé. Tam se rozhodli začlenit do linky kontrolu vyráběných relé kamerovými snímači. Jednotlivá relé jsou snímána z obou stran a údaje o defektech jsou zasílány do PLC. Při realizaci se ale narazilo na to, že na lince nejsou pro snímání vhodné poměry, a proto splývaly malé defekty s okolím. Jakým způsobem byly zajištěny stálé světelné podmínky pro kontrolu relé? Odpověď dává článek na straně 55.

Milí čtenáři, tímto malým kvízem jsem si dovolila přivítat školní rok. Žáci chtě nechtě usedli do lavic a učitelé se také ujali svých rolí. I oni jistě vymýšlejí pro žáky různé hádanky, hlavolamy, hříčky. Vždyť příkazem doby je učit zajímavě a poutavě.

Přeji tedy pedagogům, aby jejich otázky byly podnětné, a žákům hodně důvtipu při hledání odpovědí.

 

Eva Vaculíková, zástupce šéfredaktora