Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Úvodník

Vážení a milí čtenáři

Čeká nás veletrh Amper, pro obor průmyslové automatizace jedna z nejvýznamnějších veletržních akcí v České republice. V článku na str. 9 až 18 najdete pozvánky do stánků jednotlivých vystavovatelů (těch, kteří o tuto formu prezentace projevili zájem) a na str. 8 se dozvíte, kde najdete časopis Automa, kde mateřské nakladatelství FCC Public a co jsme pro vás na veletrhu přichystali. Zvláště vás chci pozvat na semináře, které pořádáme, a mezi nimi speciálně na seminář na téma využití výsledků výzkumu a vývoje v oboru automatizační techniky, který se bude konat 20. března 2013 od 9.00 do 13.30 h v sále P4 Výstaviště Brno – blíže na str. 8 nebo na www.fccpublic.cz/konference, kde je i on-line přihláška.

Za sebou máme dvě významné akce. První byla Process Management Academy (PMA), konference pořádaná konzultantskou společností ARC Advisory Group. Konala se 4. a 5. března v belgických Antverpách (úvodník píšu v hotelovém pokoji a dívám se z okna na osvětlené monumentální antverpské hlavní nádraží) a byla věnována, jak z názvu vyplývá, automatizaci procesní výroby. Druhou akcí, která s automatizací souvisí zdánlivě jen okrajově, ale ve skutečnosti stále více, byl veletrh Embedded World v Norimberku v Německu (26. až 28. února), kde jsme měli vlastní stánek.

Hledám-li na obou akcích společná témata, je to zejména zabezpečení informací, nebo chcete-li, kybernetická bezpečnost. Pro veletrh Embedded World a pro jeho doprovodnou konferenci to bylo zdůrazněné téma, na PMA téma jednoho ze seminářů a několika přednášek. Odkud hrozí uživatelům automatizační techniky největší nebezpečí? Na semináři PMA byly identifikovány tyto oblasti: amatéři, pro které je průnik do řídicí infrastruktury průmyslového podniku, elektrárny nebo distribuční společnosti velkou výzvou; profesionálové, kteří se soustřeďují na kritickou infrastrukturu nebo vytipované podniky, zejména vojenské, a běžný uživatel je pro ně jen vedlejší obětí; konkurenti, kteří se snaží získat informace (existuje-li legální trh s prostředky pro zabezpečení informačních systémů, existuje i méně legální trh s prostředky, které toto zabezpečení dokážou prolomit); dále dodavatelé nebo odběratelé, kteří se snaží o totéž jako vaši konkurenti, totiž získat o vás co nejvíce informací; a nakonec ne nevýznamná skupina neloajálních zaměstnanců nebo rozzlobených bývalých zaměstnanců, nebezpečných důkladnou znalostí podnikového systému.

K oběma akcím, konferenci Process Management Academy i veletrhu Embedded World, se ještě vrátíme v některém z následujících čísel. Dr. Valentijn de Leeuw z ARC mi slíbil článek na téma benchmarking (ARC by chtěla své aktivity v této oblasti rozšířit i na české firmy) a na veletrhu Embedded World jsme natočili rozhovor o veletrhu a o perspektivách oboru vestavných systémů s prof. Matthiasem Sturmem, předsedou programového výboru konference.

Petr Bartošík, šéfredaktor