Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Úvodník

Vážení čtenáři,

brněnské výstaviště má své kouzlo a zářijový Mezinárodní strojírenský veletrh překvapuje svými proměnami. Letos sice v rámci veletrhu probíhá bienální průřezový projekt Automatizace – měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika, ale firem tohoto zaměření není na brněnském výstavišti tolik jako v minulých letech. Ne že by tyto firmy na brněnské výstaviště zanevřely – rády tu vystavují na jarním veletrhu Amper, a tak už se mnohdy v září znovu do Brna na veletrh nevypraví. Z oboru automatizace na MSV vytrvale vystavují hlavně firmy zaměřené na automatizaci strojů a zařízení, na měření geo­metrických veličin a řízení obráběcích strojů a také na pohony a robotiku.

Ráda vzpomínám na svou první účast na MSV v Brně v roce 1986. Tehdy jsem jako zaměstnankyně národního podniku Aritma Praha předváděla ve stánku vrtačku desek plošných spojů. O třívřetenovou počítačem řízenou vrtač­ku byl zájem – nabízena byla samozřejmě jen do zemí východního bloku sdružených do tehdejší Rady vzájemné hospodářské pomoci. Bylo to poklidné vystavování, o zakázky jsme se nemuseli starat. Naším hlavním úkolem bylo, aby vrtačka fungovala po celou dobu veletrhu.

Úplně jinak jsou na tom vystavovatelé dnes – vystavování je nákladné a musí jim přinést zakázky. Mezi automatizační firmy, které zůstávají jako vystavovatelé věrné MSV, patří např. společnost Siemens. V článku na str. 6 si mů­žete přečíst, jaké trendy v automatizaci pokládá za důležité ředitel divize Industry Automation & Drive Technologies této společnosti Bohumil Brodský. K otázce nedostatku technicky vzdělaných lidí poznamenává, že mladí mohou být na technické univerzity přilákáni dobrými vzory z řad vědců a techniků. Dalším vytrvalým vystavovatelem na MSV v Brně je firma Harting. Jak se dozvíte na str. 8, použil její manažer Dietmar Harting při oslavě svého pětačtyřicetiletého působení ve firmě motto „podnikatel musí být houževnatý“. Úsměvné? Především výstižné. O tom, co všechno může podnikatele potkat, je diskuse na str. 10. Oba diskutující podnikatelé, Jan Janíček z firmy Sensit a Jan Vaculík z BHV senzory, se překvapivě příznivě vyjadřují o své konkurenci, považují ji za záruku kvalitních výrobků na trhu, a dokonce za „inspirační prvek pro rozvoj firmy“. Tyto výroky jako by přitakávaly Dietmaru Hartingovi. Ano, podnikatel musí být houževnatý.

 Přeji vám tedy, milí čtenáři, abyste přivítali září houževnatou prací.

 Eva Vaculíková, zástupce šéfredaktora