Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Úvodník

Vážení a milí čtenáři

Předpokládám, že všichni, kdo mají něco společného s automatizací v chemickém průmyslu, již balí svá zavazadla a chystají se na veletrh Achema (18. až 22. 6. 2012, Frankfurt na Mohanem). Je to mimořádná příležitost seznámit se s tím, co je v tomto oboru nového. Achema se ve Frankfurtu koná jen jednou za tři roky a účastní se jí opravdu každý, kdo v chemickém průmyslu něco znamená. Průvodce po veletrhu najdete také na www.automa.cz, pozvánku na přednášky doprovodného programu v článku Automatizace v dialogu – diskusní fórum na veletrhu Achema na str. 55.

S některými trendy v automatizaci chemického a petrochemického průmyslu vás seznamuje toto vydání časopisu Automa. Doporučuji, abyste nepřehlédli článek Řízení technologických procesů – cesta do budoucnosti, který vznikl podle přednášky dr. Petra Terwiesche, generálního ředitele ABB AG v Německu a regionálního ředitele ABB pro střední Evropu, již měl na loňském generálním shromáždění německého sdružení výrobců a uživatelů automatizační techniky v procesním průmyslu NAMUR (str. 12). Kromě jiného tam Petr Terwiesch obhajoval místo distribuovaných řídicích systémů jako specifického prostředku určeného pro řízení výrob s kontinuálními nebo dávkovými procesy. Ještě podrobněji je téma rozvedeno v článku Distribuované řídicí systémy a automatizace v chemickém průmyslu na str. 36 - autor JIří Kula je také z firmy ABB. Proti tomuto názoru stojí někteří významní výrobci a dodavatelé automatizační techniky, kteří prosazují používání jednotné řídicí platformy s programovatelnými automaty a operátorskými panely pro kontinuální, dávkové i diskrétní procesy, bez použití specializovaných DCS. Těžko posoudit, kdo z nich má pravdu. Osobně mi argumenty obhajující úlohu DCS jako jádra systémů řízení procesní výroby (podle tzv. Tauchnitzova koláče) připadají logické. A možná, že je pravda někde uprostřed a záleží na konkrétním projektu a nakonec i na přání zákazníka, jaký přístup zvolí.

Když už jsem psal o veletrhu Achema – všimli jste si, že čeští technici si již našli cestu na zahraniční veletrhy? Například na veletrhu Automatica v Mnichově byli mezi zahraničními návštěvníky ve svém počtu na třetím místě (viz článek Automatica 2012 – sebevědomý veletrh pro silný obor, str. 57). Škoda, že tento trend zatím nezachytily české podniky jako potenciální vystavovatelé. Zatímco zahraniční firmy, které mají své zastoupení v Česku, si stále častěji zvou do stánků i své české zástupce, aby se mohli věnovat českým návštěvníkům, přímých českých vystavovatelů je v zahraničí zatím poskrovnu. To je škoda, protože máme světu co předvést a nabídnout.

Petr Bartošík, šéfredaktor