Úvodník

Vážení a milí čtenáři

Na veletrhu Amper nás letos najdete ve dvou stáncích: v hale P (stánek P 097) ve stánku nakladatelství FCC Public a v hale V (stánek V 126) v samostatném stánku časopisu Automa. To proto, že většina firem z oboru průmyslové automatizace bude soustředěna právě v hale V a Automa jim chce být co nejblíže.

Představíme vám novou formu internetového archivu časopisu – již nyní si ji můžete vyzkoušet na www.automa.cz pod záložkou archiv článků. V archivu uvidíte celý časopis v té podobě, jak vyšel na papíře. Časopisem můžete listovat, ukládat si jednotlivé články, psát si do nich poznámky, tisknout je a posílat odkazy e-mailem nebo do sociálních sítí. Zatím je vše dostupné bez registrace; v budoucnu ale odstraníme dvouměsíční zpoždění, s nímž byly články dosud ukládány do archivu, a elektronická verze časopisu vyjde současně s tištěnou.

Vycházíme tím vstříc zejména mladší generaci, která je stále více zvyklá číst časopisy v elektronické podobě. Co se nezmění, to je skutečnost, že všechny články jsou a budou redigované a některé i lektorované. Čtenáři tedy nemusí mít obavy o odbornou ani jazykovou úroveň časopisu, a dokonce i grafická úprava zůstane taková, na jakou jsou dosud zvyklí – aby články byly přehledné a dobře čitelné. Pozitivní změnou je možnost do elektronického časopisu vkládat i animované obrázky a videoklipy.

Časopis v elektronické podobě vyjde stejně jako tištěný časopis jedenáctkrát do roka. Kromě toho ale existuje a nadále bude existovat portál na hlavní stránce www.automa.cz, kde jsou zveřejňovány krátké zprávy, informace o nových produktech, diskuse, přehledy trhů a nově zde přibude průběžně doplňovaný kalendář akcí a interaktivní seznam zkratek. Před významnými veletrhy jsou zde zveřejňovány krátké informace o zajímavých novinkách a pozvánky do stánků firem. Bude zde také vyhledávač, který bude umět vyhledávat jak ve starém, tak v novém archivu.

Dále vás, vážení čtenáři, mohu pozvat k účas­ti v diskusní skupině automa na LinkedIn (www.linkedin.com). Zatím jsou zde zveřejňovány krátké zprávy z oboru, ale máte možnost k nim připojovat své komentáře a názory, popř. zakládat nové diskuse. Objevují se tu také nabídky zaměstnaní – od programátora PLC až po pozici výzkumného pracovníka na vysoké škole.

Poslední v řadě našich aktivit jsou osobní setkání odborníků formou konferencí a workshopů, které buď pořádáme, nebo se na nich podílíme. Informace o těch, které budou součástí doprovodného programu veletrhu Amper, najdete na straně 12 nebo na www.fccpublic.cz/konference. Zvlášť upozorňuji na seminář Perspektivy automatizace, který se bude konat v úterý 20. března od 12.30 do 17 h v sále P1 (hala P).

Petr Bartošík, šéfredaktor