Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Úvodník

Vážení čtenáři,

průmyslová automatizace a informační technika bývaly dva zcela rozdílné světy. O jejich propojení pomocí přepínačů průmyslového Ethernetu píše Vladimír Šev­čík v tomto vydání na straně 31. Byly doby, kdy nebylo možné ani pomyslet na propojení přístrojů informační techniky se zařízeními v průmyslu. V posledních letech jsem svědky toho, jak se tyto dva světy stále více přibližují. V rozhovoru na straně 6 říká technický ředitel EMEA společnosti Invensys  Operation Management Alain Ginguene: „Zajímavý trend je stále silnější pronikání mobilních zařízení, jako jsou např. i-pady a jiné tabletové počítače, do průmyslového prostředí.“ Svět průmyslové automatizace stále rychleji přejímá i další novinky ze světa IT, třeba vícedotykové ovládání operátorských panelů. Konečně i to, že tématem tohoto vydání jsou komunikační sítě a průmyslový Ethernet, je důkazem prolínání těchto dvou světů.

Jako v jiném světě si můžeme připadat i za nynějších třeskutých mrazů. Takhle nějak si představuji Sibiř. Ale bylo už hůř. Mrazivě na mě dýchlo, když jsem listovala ve starých ročnících Automy (hledajíc námět na tento úvodník) a v únorovém úvodníku z roku 2009 jsem narazila na tuto větu: „Po nekonečných dvou týdnech bez plynu vystoupil v televizi Vladimír Putin s elegantní Julií Tymošenkovou s prohlášením, že Rusko s Ukrajinou urovnaly své spory, a zakrátko začal zemní plyn zahřívat zimomřivou Evropu.“ Pamatujete, milí čtenáři, na „plynovou krizi“? Málokdo z nás asi dokonale rozumí tomu světu, tam na východě. Tehdy jsme si jen oddychli, že se došlo k dohodě. A dnes? Julie Tymošenková přišla o svobodu a je za mřížemi zřejmě právě kvůli této dohodě. Jejímu manželovi poskytla naše země politický azyl.

Nás může v těchto mrazech zahřát, že žijeme ve vlídném světě, kde se nemusíme strachovat o svou svobodu. Ale co nynější obavy o akademické svobody? Jsou ohroženy reformou vysokých škol navrhovanou ministerstvem školství, jak tvrdí odpůrci reformy? Je namístě odmítat školné na vysokých školách? V době protestů vysokoškoláků proti reformě jsme měli možnost hovořit s profesorem Vladimírem Maříkem, vedoucím katedry kybernetiky na ČVUT v Praze. Na straně 10 si můžete přečíst jeho uvážlivé odpovědi na zmíněné otázky a také jeho názor na to, jaké místo mají mít průmyslové firmy ve výuce a v řídicích orgánech vysokých škol.

Přeji vám, milí čtenáři, život ve vlídném světě.

 

Eva Vaculíková, zástupce šéfredaktora