Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Úvodník

Vážení čtenáři,

na sklonku loňského roku jsem se zúčastnil dvou zajímavých studentských soutěží, jedna se konala v Liberci na Fakultě mechatroniky TUL, druhá v Praze na Elektrotechnické fakultě ČVUT. Na obou studenti soutěžili se svými roboty (str. 5 a str. 8). Pořádají se i jiné soutěže studentů s roboty, např. v robotickém fotbale nebo jachtingu (str. 6). Z účasti na soutěžích lze usuzovat, že robotům se věnuje značný počet našich odborných škol. Neznamená to, že by naše průmyslové podniky roboty masově používaly, jenom je snazší studenty zaujmout konstrukcí a řízením robotu než třeba nastavením PID regulátoru – a s roboty se lépe soutěží. Účast a atmosféra na soutěžích studentů vyvracejí vžitou představu, že mládež nemá o techniku zájem. Nemají jen dostatek příležitostí. „Zkrocení vzdorující hmoty“ vyžaduje určité investice do materiálu (např. nákup stavebnice a řídicího systému), trpělivost a vytrvalost studentů, ale úspěch je opojný – a návykový. Vyplatí se vytvářet příležitosti pro žáky a studenty. Nečekejme na státní podporu, na aktivitu našich ministerstev a na peníze z nejistých projektů – neodmítejme je, ale nespoléhejme na ně. Začněme sami. Je v zájmu firem probouzet zájem žáků a studentů, podporovat kvalitní a na praxi zaměřenou výuku na odborných školách. Kvalifikovaných absolventů je žalostný nedostatek.

Nezapomínejme ani na vlastní zaměstnance. Některé velké firmy mají i vlastní školicí středisko (rozhovor na str. 10). I starší zaměstnanci občas potřebují „upgrade“ svého vzdělání. Vzdělávání dospělých je velmi potřebné a zajímavé téma (str. 7). Hledejme své možnosti. Někdy stačí sponzorování studentských akcí, konkrétní školy nebo zájmového kroužku. Pro některé firmy je výhodnější poskytovat praxi a stáže studentům nebo je zaměstnávat, zadávat témata studentských prací, externě učit nebo jinak spolupracovat se školami. Je to velmi dobrá a návratná investice.

V našem časopise Automa se problematice odborných škol a výuky automatizace věnujeme dlouhodobě a systematicky. Jsme připraveni své aktivity pro školy i pro vzdělávání ještě rozšířit, např. na webových stránkách www.automa.cz. Studentům a učitelům slouží i seriál o programování PLC (str. 29), který bude přesahovat i na naše webové stránky. Jsme odbornými garanty připravované dvoudílné učebnice automatizace. I pravidelně publikované přehledy trhu jsou na školách oblíbené – zde jsou věnovány PLC (str. 24 až 28). Rád bych čtenáře ještě upozornil na zajímavý článek o naváděcím systému autobusů (str. 44), který je dalším z průniků umělé inteligence do každodenní praxe. Věřím, že vás toto číslo zaujme. Přeji příjemné čtení i inspiraci.

Snad ještě není pozdě, abych vám popřál úspěšný rok 2012, prožitý ve zdraví a radosti.

Ladislav Šmejkal