Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Úvodník

Vážení a milí čtenáři,
už od roku 1986 si vždy 14. října technická veřejnost připomíná světový den normalizace. Proč právě tento den? Dne 14. října 1946 se v Londýně sešlo první prozatímní generální shromáždění Mezinárodní normalizační organizace, International Standards Organisation, známé pod zkratkou ISO.
 
V tomto vydání časopisu Automa si můžete na str. 50 a 51 přečíst již druhý díl kurzu programování PLC podle normy IEC EN 61131-3. Tato norma byla publikována v roce 1993. Připomeňme si, po jakých diskusích: vyčítalo se jí, že je to nepovedený kompromis a že bere v úvahu zájmy výrobců PLC, nikoliv programátorů, jimž je určena. Přesto byla automatizačními techniky přijata a používá se dodnes. Sjednotila firemní programovací jazyky do podoby, již autor seriálu označuje za „programátorské esperanto“. Ten, kdo programuje podle této normy, si může být jist, že jeho programu porozumí každý normy znalý programátor a že jeho program bude více méně přenositelný do jakéhokoliv PLC kompatibilního s normou.
 
Každý programátor se znalostmi trochu většími než základními potvrdí, že program se nepíše tak, že si člověk sedne k počítači a začne ťukat do klávesnice. Nebo, jak je to dnes moderní, začne cosi „intuitivně metodou drag and drop“, rozuměj zkusmo a bez rozmyslu, přetahovat myší. Důležitá je důkladná analýza problému. Při té může programátorům velmi pomoci vhodný vývojový systém – jejich přehled, společně s úvodním článkem a podrobnějším představením několika z nich, najdete na str. 52 až 61.
 
Je to podobné, jako když se píše technický článek. Vždy je třeba vycházet ze správné odborné terminologie a respektovat pravopisná pravidla. Mnozí autoři vědí, jak urputně na tom trváme. Ne pro sebe, ale proto, aby články byly jednoznačně srozumitelné. Jenže správná odborná terminologie a pravopisná pravidla nejsou k ničemu, je-li článek napsaný metodou „drag and drop“, bez rozmyslu, co a jak chce autor čtenářům sdělit. Ovšem takhle přece technici, zvyklí na analytické myšlení, své články nikdy nepíšou, že?
 

Petr Bartošík, šéfredaktor