Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Úvodník

Vážení čtenáři,
jedinečné kouzlo letošní zimy, kdy byla krajina téměř dva měsíce prozářena sněhem, ukončila obleva. Pod sněhem se schovalo leccos nevábného a teď, když kouzlo pominulo, musely vyrazit do ulic úklidové čety. Podobně jako tající sníh ukázal nepořádek v ulicích, loňský hospodářský pokles odkryl nepořádek v hospodaření našeho státu. Žádné kouzlo nemohlo zabránit tomu, aby se ekonomické trable nerozšířily z podnikatelského prostředí do veřejných financí. Zle zkoušené firmy samozřejmě neodvedly do státního rozpočtu na daních tolik, aby to pokrylo státní výdaje, a tak se nebezpečně prohloubil schodek v hospodaření. Teď jen napjatě čekáme, zda jarní úklid ve státní pokladně půjde cestou úspor nebo zvyšování daní.
 
Tématem tohoto vydání je automatizace technických zařízení budov. Není divu, že se po mrazivé zimě články soustředí především na zásobování teplem či elektrickou energií. A tak se na straně 28 můžete dočíst o provozu prediktoru tepelné energie v soustavě centrálního zásobování teplem. Na straně 10 najdete článek o souboru norem IEC 61850, které specifikují nové metody komunikace a komunikační protokoly pro oblast energetiky a elektrizačních soustav. Tyto metody umožňují soustavy dlouhodobě rozšiřovat a také v nich kombinovat a zaměňovat zařízení od různých dodavatelů. Zdá se, že už se konečně „hnuly ledy“ a sto let staré distribuční sítě v Evropě se začínají přizpůsobovat požadavkům na připojení lokálních zdrojů energie, jako jsou solární elektrárny, elektrárny na biomasu či větrné turbíny. Ty nemají stabilní výkon, a komplikují tak poměry v distribuční síti. Rozvodné sítě, které počítají s připojením mnoha distribuovaných zdrojů, již mají svůj název – „chytré sítě“ neboli smart grids. Jejich funkce se již zkoušejí v některých regionech v zahraničí a elektrárenská společnost ČEZ se chystá ověřit tento koncept v oblasti Vrchlabí. Tento zkušební projekt ponese přízvisko Smart Region a má být postupně rozšířen i na ostatní území České republiky. Některé další aktivity ve prospěch chytrých sítí jsou v tomto vydání popsány na straně 8.
 
S chytrými sítěmi je spojeno ještě mnoho technických, komunikačních a legislativních otázek. Odpověď na ně bude hledat konference Energie pro budoucnost, kterou naše nakladatelství FCC Public pořádá společně s Veletrhy Brno a Českomoravskou elektrotechnickou asociací ELA dne 14. dubna v Brně v rámci doprovodného programu Stavebních veletrhů. Na alternativní zdroje energie se zaměří druhá konference s názvem Elegantní energie, kterou naše nakladatelství pořádá 15. dubna na veletrhu Amper. Přijměte, milí čtenáři, pozvání na obě tyto konference. Závěrem vám přeji, aby vám jaro ukázalo všechna svá kouzla.

Eva Vaculíková,
zástupce šéfredaktora