Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Úvodník

Vážení čtenáři,
do nového roku vkládáme mnohé naděje a zpravidla alespoň v koutku duše doufáme, že bude lepší než ten předchozí. Nemálo firem, vědeckých pracovišť i škol má za sebou tak těžké časy, že jim rok 2010 splní jejich tužby docela snadno. Navíc do něj vstupujeme mnohdy dobře vytrénovaní v tom, jak snižovat náklady, jak vést své podnikání efektivněji. Tento trénink se v roce 2010 může velmi dobře zúročit. Navíc se rýsuje oživení na trzích, takže opatrný optimismus je snad na místě.
 
Časopis Automa zahajuje svůj šestnáctý ročník s obměněnými webovými stránkami a naším předsevzetím je vhodně skloubit tradiční produkt redakce, tedy tištěný titul, s prezentací na webových stránkách. O symbióze webové a tištěné podoby odborných časopisů probíhá nyní diskuse na stránce http://automa.cz/index.php?id_document=40155. Máteli, milí čtenáři, chuť podělit se o své stanovisko, klikněte na banner Odborný tisk a internet a zapojte se do diskuse nebo nám svůj názor napište do redakce.
 
Změna letopočtu bývá impulzem k odstartování nového projektu. Proto právě nyní začínáme se seriálem Vyprávějte příběh své firmy. V každém vydání dáme slovo představiteli některé ze společností našeho oboru, aby pověděl o začátcích své firmy, milnících jejího vývoje a plánech do budoucnosti. Seriál mimo jiné zachytí, jak v Čechách na troskách velkých státních podniků postupně vyrostly moderní společnosti, ale také jak sem pronikaly zahraniční firmy v oboru automatizace. Jako první se vyprávění ujal Roman Cagaš ze zlínské firmy Moravské přístroje a jeho příběh si můžete nalistovat na straně 5.
 
Zvýrazněným tématem tohoto vydání je bezpečnost strojů a strojních zařízení. Jaké nové požadavky kladou normy na bezpečnost strojních zařízení, přibližuje článek Filipa Pelikána na straně 8. Pro bezpečnost obsluhy strojů jsou důležité světelné závory, závěsy a mříže. Přehled trhu těchto optoelektronických prvků na stranách 2225 shrnuje nabídku na českém trhu. Poděkování patří všem firmám, které poskytly své údaje a umožnily nám zmapovat tento segment trhu.
 
Je dobrým zvykem dávat si začátkem nového roku předsevzetí. Lidé vždy znovu doufají, že se jim už konečně podaří zdolat vytčené cíle nebo se zbavit svých slabostí. Já sama to většinou propásnu a na předsevzetí si vzpomenu pozdě, někdy dokonce až v únoru, kdy již mnozí z mých známých svá předsevzetí vzdávají. Utěšuji se tím, že na dobrý začátek není nikdy pozdě. Vždyť klasik poezie, Jaroslav Seifert, dokonce praví, že „... každého dne se něco počíná, něco překrásného se počíná.“
 
A tak vám, milí čtenáři, přeji šťastné začínání po celý tento rok.
 
Eva Vaculíková, zástupce šéfredaktora