Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Úvodník

Vážení čtenáři

Veletrh SPS/IPC/Drives v Norimberku se každoročně koná na konci listopadu, týden před začátkem adventu. Letos ale jako by adventní nálada pronikla proti proudu času: veletržní dění bylo plné optimistického očekávání. Statistiky hovoří o tom, že volný pád ekonomiky se zastavuje a obrat k růstu je na dohled. Veletrh, ačkoliv zaznamenal mírný pokles počtu vystavovatelů, navštívilo opět více návštěvníků než loni a vystavovatelé zde představili nebývalé množství novinek (více se dočtete na webových stránkách www.automa.cz/aktuality a v příštím tištěném vydání časopisu).
 
Optimistické očekávání ale nesmí vést k nereálným vizím, že snad od ledna 2010 už bude všechno jako dříve, před příchodem krize. Jistěže nebude. Růst bude pomalý a obtížný a pro mnoho firem stále bolestný. Ale světlo na konci tunelu už zase svítí!
Zdůrazněné téma v tomto čísle je pokročilé nastavení regulátorů. Je zajímavé, že mnoho regulačních smyček v průmyslu se stále nastavuje manuálně a více méně intuitivně. Regulace nakonec „nějak funguje“, ale potenciál úspor tu je, ať jde o šetření surovinami, energií nebo o šetrné zacházení s akčními členy. Proto, vážení čtenáři, doporučuji toto téma vaší pozornosti. Diskutovat o něm můžete také v diskusní skupině časopisu Automa v síti LinkedIn (www.linkedin.com, název skupiny je Automa).
 
Na str. 42 najdete článek Profisafe a Profibus přispívají k dostupnosti a bezpečnosti spojitých technologických procesů, který byl vytvořen podle studie společnosti ARC Advisory Group. Sdružení Profibus CZ uspořádalo 18. listopadu 2009 na téma Profisafe seminář a z přednesených příspěvků i bohaté diskuse bylo zřejmé, že jde o aktuální téma a že Profisafe už našel své místo v průmyslové praxi. Mimochodem, ARC pořádá v březnu 2010 v Düsseldorfu vzdělávací konferenci Process Management Academy, kam jsou zváni účastníci i z České republiky (informace jsou v říjnovém čísle časopisu Automa a na stránkách www.automa.cz a www.arcweb.com). Témata komunikačních sítí i bezpečnosti jsou pravidelně v jejím programu.
 
Přeji vám pokojné Vánoce a mnoho dobrého v roce 2010.

Petr Bartošík, šéfredaktor