Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Úvodník

Vážení čtenáři

„Věda má ve zvyku nás všechny překvapovat a je možné, že příští velký převrat v informační a komunikační technice přijde z neočekávané oblasti.“ To je výrok z propagační brožury konference FET09, která se konala v druhé polovině dubna v Praze v rámci předsednictví ČR v Radě EU. V duchu tohoto citátu je tedy nezbytné sledovat všechny směry výzkumu, i když některé z nich skončí ve slepé uličce. Tohle prošlapávání cest podporuje Evropská komise každoročně částkou přibližně 100 milionů eur, která je rozdělována v programu Future and Emerging Technologies, FET. Program láká výzkumníky, aby se pustili do dobrodružného mezioborového výzkumu. Pracují-li totiž informatici a kybernetici společně s antropology, biology a třeba i s odborníky na etiku, mění se jejich pohled na to, v čem tkví problém, jak může být řešen a jaké výsledky může to které řešení přinést.
 
V souladu se svým mottem Science beyond fictions měla konference FET09 zavést účastníky až za hranice jejich vlastních představ. To se významným evropským vědcům-vizionářům v Praze podařilo prostě tím, že představili směry svého vývoje. Nesmírného pokroku bylo dosaženo například v ovládání systémů obsahujících jen několik atomů nebo molekul. Vývoj se opírá o to, že tyto základní stavební kameny našeho světa jsou nejpřesněji známými objekty v přírodě, a vede k novým funkcím, které si nyní můžeme jen těžko představit.
 
Donedávna by to znělo jako sen, ale vědci už dnes mají velmi blízko k rozhraní mezi mozkem a počítačem, které umožní ovládat myšlenkami počítač, televizi nebo i robotickou paži, která může nahradit končetinu ztracenou při úrazu. Další vizí je navrhovat mechanismy a stroje tak, jak vznikají v přírodě, kde se duševní i fyzické schopnosti vyvíjejí současně stálou různorodou interakcí mezi fyzickým a sociálním prostředím. Také výzkum společenství robotů má již své výsledky. Velké množství jednoduchých robotů se již chová jako umělá společnost, a dokonce mění své kolektivní funkce tak, aby se přizpůsobily rychle se měnícímu neznámému prostředí.
 
Vyjmenovala jsem zde jen několik z mnoha pozoruhodných výsledků a směrů uvedených na futuristické konferenci FET09. Přiznám se, že jsem si na ní připadla trochu jako Alenka v říši divů. Ještě napínavější nyní bude sledovat zavádění těchto objevů do praxe. Průmyslová sféra se k tomu totiž pochopitelně rozhodne, až když bude mít alespoň jakous takous jistotu, že s novým řešením uspěje na trhu. Nechme se tedy i my překvapit tím, jak změní objevy v oboru informační a komunikační techniky náš profesní i soukromý život.
Eva Vaculíková,
zástupkyně šéfredaktora