Aktuální vydání

celé číslo

04

2020

Balicí a plnicí linky, výrobní logistika

Příslušentví robotů

celé číslo

Úvodník

Vážení čtenáři,
listopadové vydání časopisu Automa je věnováno řídicí technice pro ochranu životního prostředí. Pojem ochrana životního prostředí vyvolává různé představy. Jednou z nejvypjatějších je obrázek ekologického aktivisty připoutaného ke komínu jaderné elektrárny. Komín jako symbol znečišťování se rovněž s oblibou používá k vyvěšování protestních transparentů. A tak jsme na komín zamířili i my, nikoliv však protestovat, ale podívat se, jak se v pražské spalovně odpadů měří koncentrace škodlivin ve spalinách. Měřicí přístroje a analyzátory jsou tam totiž instalovány na ochozu uvnitř onoho převysokého komína, v prostorném mezikruží, které vzniklo mezi jeho pláštěm a vlastní komínovou rourou. Vyjeli jsme na ochoz výtahem, vše si prohlédli a vyfotografovali a zažili chvíli napětí, protože se porouchal zámek a čekalo se na zámečníka. Z komína jsme nakonec vyvázli, důkazem čehož je reportáž, kterou si můžete přečíst na str. 24.
 
Lidé již dlouho hledají cesty k tomu, aby krásná planeta Země zůstala obyvatelná ještě i pro naše vzdálené potomky. Vyloučíme-li, že by lidé přivyklí pohodlí zavrhli civilizační výdobytky a hromadně se uchýlili k „návratu k přírodě“, nezbývá, než se vydat jakoby opačným směrem, cestou trvale udržitelného rozvoje. Tahle myšlenka vychází z přesvědčení, že hospodářský růst nemusí být nutně spojen s růstem znečištění a znehodnocení prostředí a přírodních zdrojů, jak tomu bylo v celé historii industriální společnosti. Myšlenka v sobě skrývá mnohé výzvy také pro ty, kdo vyvíjejí a vyrábějí řídicí a měřicí techniku. A také naději, že promyšleně řízené výrobní procesy a pečlivé měření a sledování všech jejich kroků nakonec „smíří“ člověka, přirozeně toužícího po pokroku, s přírodou.
 
Přeji vám, milí čtenáři, podzim plný výzev a nadějí.
 
Eva Vaculíková,
zástupce šéfredaktora