Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Úvodník

Vážení čtenáři,
na podobě dnešních průmyslových robotů se patrně nejvíce „podepsala“ výroba automobilů. Tak to alespoň vyplývá z ankety, kterou jsme uspořádali mezi dodavateli do automobilek pro toto dubnové vydání zaměřené na automatizaci v automobilovém průmyslu (str. 9). Z ankety je také patrné, že automobilky nic neponechávají náhodě a své představy prosazují již při vývoji robotů. Chtěli jsme symbiózu robotů s výrobou automobilů vidět na vlastní oči, a proto jsme se vydali na prohlídku svařovny v kolínské automobilce TPCA. Tam se „činí“ dvě stovky robotů, a tak jsme byli zvědavi, jak se takové společenství robotů ovládá. Náš průvodce svařovnou však odbyl řízení robotů několika větami a soustředil se na monitorování operátorů na svařovací lince. Procházeli jsme svařovnou, kde roboty svým počtem jasně převažují nad množstvím obsluhujícího personálu. Přitom jsme poslouchali výklad o tom, jak skvělé má vedoucí výroby nástroje k tomu, aby měl přehled, zda operátoři na lince zvládají svou práci, a jak se řeší, když někdo nestačí nemilosrdnému taktu linky. Člověk se přitom neubránil dojmu, že roboty odvádějí svou práci dokonale a lidé na lince jim to tak trochu kazí.
 
Již Karel Čapek předvídal, že lidé nakonec nebudou stačit výkonnosti ani inteligenci robotů. Jeho vize o tom, že roboti ovládnou Zemi, se naštěstí alespoň prozatím nevyplnila. Když se ale ocitnu v takových nadmíru automatizovaných provozech, jakým je svařovna automobilů, přepadají mě jisté obavy a nakonec i neodbytný pocit méněcennosti.
 
Přesto vám, milí čtenáři, přeji s příchodem jara hodně optimismu a nadějí.
Eva Vaculíková,
zástupkyně šéfredaktora