Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Úvodník

Vážení a milí čtenáři

Doporučuji vaší pozornosti článek pana Miloše Vodičky Rentabilita využití RFID (s. 12). Možná si říkáte, že o využití RFID neuvažujete, že to není nic pro vás – ale v uvedeném článku si můžete místo RFID dosadit bezdrátovou komunikaci, inteligentní snímače nebo jakýkoliv jiný prvek moderní automatizace, a mnohá tvrzení zůstanou v platnosti. Jde především o tři cesty, popsané v kapitole Odkud začít, a také o nastíněné dopady automatizace v sociální a personální oblasti.

Je zajímavé, jak tvrdošíjně se udržuje teze, že automatizace v globálním měřítku bere lidem práci. Netvrdí to jen odboroví předáci – i někteří ekonomové s vážnou tváří přesvědčují vlády a průmyslníky, že zavádět automatizaci, zvláště v rozvojových zemích, je špatné, protože to lidem bere pracovní příležitosti. Jenže automatizace je tu proto, aby stroje a továrny vyráběly více, rychleji, levněji, kvalitněji a bezpečněji, ne proto, aby se posilovala nezaměstnanost. Vyřeší se problémy současného světa tím, že budeme vyrábět co nejpomaleji a s co největší spotřebou lidské práce?

Další rozšířený názor je, že automatizace bere práci nekvalifikovaným lidem. Podle mě ani to není pravda. Moderní stroje a výrobní linky se navrhují tak, aby je mohla ovládat i málo kvalifikovaná obsluha. Tam, kde dříve musel pracovat zkušený řemeslník, nyní stačí operátor s krátkým zaškolením. Ani kvalifikovaní zaměstnanci však v moderní výrobě nepřijdou zkrátka: jsou zde třeba vysoce vzdělaní programátoři, údržbáři, technici, inženýři...

Jsou-li ve společnosti lidé, kteří dlouhodobě nemohou najít zaměstnání nebo kteří žijí pod hranicí chudoby, rozhodně za to nemůže automatizace, ale cosi špatného ve společnosti samé, v jejím sociálním a ekonomickém uspořádání. Hledat řešení těchto problémů však nepřísluší časopisu, který se zabývá automatizací – automatizace je v tom skutečně nevinně.

Vraťme se však k obsahu časopisu. V tomto čísle najdete mnoho dalších článků, které se zabývají technikou RFID a jejím očekávaným rozvojem a využitím, především ve výrobních provozech. Nelze ovšem opominout ani RFID v logistice a dopravě zboží. Zvláště moderní výroba s širokou sítí dodavatelských řetězců taková řešení potřebuje.

Dále doporučuji vaší pozornosti článek Holografické identifikační a zabezpečovací prvky: uvádí dobrý příklad toho, jak lze s výsledky výzkumných a vývojových aktivit prorazit na zahraničních trzích a stát se ve svém oboru jedničkou.

Níže na této stránce najdete pod titulkem Několika větami krátké zprávy z domova i ze světa. Tato nová rubrika je určená pro oznámení o nových projektech, uzavřených smlouvách, personálních změnách ve společnostech, obchodních výsledcích, charitativních aktivitách firem a též pro nabídku volných míst – zkrátka pro zprávy, které považujeme za důležité, ale není třeba jim věnovat víc než dvě až tři věty. Věříme, že vás tento kaleidoskop zaujme a najdete v něm užitečné informace.

Další vydání časopisu Automa vyjde až 20. září. Bude to dvojčíslo věnované Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu v Brně. Přeji vám, milí čtenáři, hezké léto a příjemnou dovolenou.

Petr Bartošík, šéfredaktor