Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Úvodník

číslo 12/2006

Vážení a milí čtenáři

Úvodník se nazývá úvodník proto, že by měl čtenáře uvádět do časopisu, upozornit na hlavní téma a zajímavé články. Ovšem v tomto čísle bude úvodník zaměřen spíše na to, co v časopise nenajdete, než na to, co v něm je.

Ne že by v tomto čísle nebyly články hodné vaší pozornosti. Například článek P. Fialy Systémy pro správu mobilních aktiv (str. 14–15), týkající se zajímavého tématu, v němž se protíná informatika, automatizace a sdělovací technika. Aktuálně přinášíme také informaci o OPC UA, novém standardu pro výměnu dat (str. 5–6). Na veletrhu SPS/IPC/Drives 2006 v Norimberku (28. až 30. 11. 2006) byly představeny první produkty, které OPC UA využívají, a lze očekávat, že nástup OPC UA bude stejně rychlý, jako byl nástup OPC.

Z jiné tematické oblasti bych chtěl upozornit na seriál autorů J. Macháče a B. Jakeše Otázky správnosti měření v praxi, jehož první díl je na str. 53–54.

Co ale v tomto čísle, v části věnované zdůrazněnému tématu informační technika v průmyslu, nenajdete, to je téma informační bezpečnosti v průmyslové automatizaci. Jako by se České republiky netýkalo. Přitom ve světě, a především v USA, je této oblasti věnována značná pozornost. Mnozí provozní technici a projektanti znají normy ANSI/ISA S88 nebo S95, ale o práci výboru SP99, který připravuje normu ohledně informační bezpečnosti výrobních a řídicích systémů, se u nás příliš nemluví (první dvě části normy jsou krátce před schválením). Ani o normě IEC 62443 Security For Industrial Process Measurement and Control, která by také měla být schválena a zveřejněna v nejbližší době, se mezi českými techniky, pokud vím, mnoho nediskutuje.

Přitom rizika, která výrobním a řídicím systémům hrozí, zvláště v souvislosti s tím, jak se v nich stále více uplatňují obecně známé standardy, webové služby a bezdrátové sítě, nejsou malá. Je-li „tématem dneška„ integrace různých řídicích, komunikačních a informačních systémů, výrobních i ekonomických, je třeba pamatovat také na to, že se s nimi „integrují“, tj. přenášejí do všech systémů, i mnohá rizika. Problém informační bezpečnosti proto už zdaleka není jen problémem informatiků, ale zasahuje do všech odvětví, kde se informační systémy v určité podobě využívají.

V některém z následujících čísel časopisu Automa proto přineseme článek, v němž svůj dluh splatíme a problém informační bezpečnosti vám přiblížíme. Uvítáme samozřejmě i vaše náměty a zkušenosti s touto problematikou.

Petr Bartošík, šéfredaktor