Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Úvodník

číslo 11/2006

Vážení a milí čtenáři

Mluvíme-li o spolehlivosti automatizační techniky, musíme stále více uvažovat o spolehlivosti softwaru, který tuto techniku řídí a ovládá. A v tom je potíž: zatímco např. u mechanických součástí můžeme počítat jejich namáhání, využívat simulaci nebo fyzikální modely a jsme si přitom téměř jisti, že nepřekročíme-li nejvyšší přípustné zatížení, nemůže dojít ke zkáze součásti (za předpokladu, že v materiálu není vada, že není porušen korozí, že není vystaven extrémním teplotám apod. – ale to jsou podmínky, které lze vyloučit nebo s nimi při výpočtu mezního zatížení počítat), u softwaru nic takového udělat nemůžeme. Jeho chování je nespojité a jeho stavy navzájem nezávislé, takže i malá změna vstupních dat může vést ke zcela odlišným výsledkům. Hodnotit spolehlivost softwaru je proto velmi obtížná úloha.

Blíže se o tom můžete dočíst v článku B. Lacka Kvalita softwaru na str. 12–14. Tento článek hodnotí především stav v oblasti jakosti softwaru v České republice a Evropské unii a konstatuje, že této věci se u nás věnuje menší pozornost než např. v USA. Uvádí příklad rychlovlaku Pendolino, kde chyba v řídicím softwaru měničů způsobila zpoždění celého projektu a mnohamilionové ztráty.

Ovšem problém nekvalitního softwaru se nevyhýbá ani v článku zmíněným Spojeným státům. Nedávno (květen 2006) vyšel v časopise Scientific American článek D. Jacksona Dependable Software by Design. Článek je uveden příkladem, který je možná známý i některým našim čtenářům: mezinárodní letiště v Denveru bylo před jedenácti lety vybaveno moderním počítačovým systémem třídění zavazadel. Vlivem problémů se softwarem tohoto systému bylo otevření letiště zpožděno o šestnáct měsíců a snaha odstranit softwarové chyby znamenala překročení rozpočtu o mnoho milionů dolarů. Systém ale nikdy nepracoval spolehlivě, a tak musel být loni po marném úsilí o jeho zdokonalení odstaven a nahrazen tradičním manuálním tříděním. Společnost BAE Automated Systems, dodavatel zařízení, zkrachovala, a obtíže s tímto třídicím systémem zavazadel se podepsaly i na velmi nepříznivém ekonomickém stavu hlavního uživatele denverského letiště, společnosti United Airlines. Zájemcům o návrh jakostního a spolehlivého softwaru velmi doporučuji článek k přečtení; lze jej najít na webové stránce www.sciam.com. Kromě dalších příkladů škod způsobených nekvalitním a nespolehlivým softwarem je zde popsán i nástroj, který návrhářům pomáhá koncepční chyby v softwaru odhalit.

Referát K. Kabeše Spolehlivý software pro auto (str. 15) uvádí konkrétní příklad toho, že o spolehlivosti softwaru musíme uvažovat stále více nejen u počítačů nebo počítačem řízených automatizovaných systémů, ale i při nákupu takových věcí, jako jsou spotřební elektronika, dětské hračky, vybavení domácnosti nebo právě osobní automobil.

Přeji vám co nejméně problémů s nekvalitním a nespolehlivým softwarem.

Petr Bartošík, šéfredaktor