Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Úvodník

číslo 10/2006

Vážení a milí čtenáři

Od bohaté informační hostiny zpět k monotématu měření průtoku. I to lze říci o časopisu, který právě otevíráte, v porovnání s jeho předcházejícím dvojčíslem, v němž se odrazila pro časopis rekordně široká nabídka automatizační techniky na letošním MSV v Brně.

Většina z vás ale vedle psaných sdělení jistě oceňuje i význam bezprostředních setkání se spřízněnými odborníky na konferencích, seminářích apod. Z nabídky při letošním MSV jsem si k účasti vybral tři akce, které slibovaly přinést určitý širší, řekněme kybernetický pohled na současnou automatizaci. Dojem nebyl valný: prestižní setkání Vize v automatizaci IV nenavázalo na „vizionářská“ témata předchozích ročníků, takže významně ubylo posluchačů. Ty však ve větším počtu než asi deseti (každý) nepřitáhly ani obsahem velmi zajímavé semináře Management rizik (FSI VUT v Brně) a Milníky a ukazatele automatizace (Českomoravská společnost pro automatizaci).

Jako by samo slovo automatizace v názvu konferenční akce širší odbornou veřejnost spíše odrazovalo. Nebo stačí informační potřeby uživatelů naplňovat na svých seminářích dodavatelé? Jaký profil by podle vašeho názoru měla mít konference o automatizaci, aby byla skutečně přitažlivá pro odborníky z praxe? Jde konference ARAP – automatizace, regulace a procesy, jejíž druhý ročník bude 21. a 22. listopadu 2006 v Brně (viz http://www.arap.cz), potřebným směrem? Podělte se o své názory, náměty i doporučení.

Karel Suchý
(karel.suchy@fccgroup.cz)