Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Úvodník

číslo 8/2006

Vážení a milí čtenáři

Dovoluji si vás upozornit a pozvat na dva odborné semináře, které se v rámci doprovodného programu MSV 2006 uskuteční již v první den konání veletrhu, v pondělí: dopoledne je to akce s názvem Komunikace M2M a odpoledne RFID Future (viz výběr z programu doprovodných akcí na str. 5). Zatímco o M2M se při MSV bude hovořit již podruhé, seminář o identifikační metodě RFID, razantně nastupující na trh, je zde novinkou. O použití RFID v praxi se dozvíte mj. také z rozhovoru s Ing. Herštusem ze společnosti Point.X na str. 102. Nelze než souhlasit s jeho názorem, že o RFID se velmi diskutuje, ale příkladů použití v praxi zatím mnoho není. Domnívám se, že RFID projde podobným cyklem jako M2M. Před dvěma či třemi lety byla zkratka M2M, pod níž se skrývají metody bezdrátové komunikace realizované především prostřednictvím sítí GSM, na výsluní zájmu a marketingoví vizionáři se nás snažili přesvědčit, že minimálně každý druhý řídicí či monitorovací systém v průmyslu, budovách a infrastruktuře bude komunikovat s centrálním dispečinkem prostřednictvím GPRS. Reklamní hesla se sice nevyplnila, ale M2M si v praxi našla svoje místo a existují reálné projekty, kde se ukázala být tím pravým řešením. Stejně tak u RFID nad reklamními hesly časem převáží střízlivé a přesné informace o realizovaných projektech. Takový už je osud každé „revoluční a převratné“ novinky. Kdo se první oprostí od reklamního povyku a odhalí její skutečné možnosti a výhody, vyhraje. Doufám, že v případě M2M a RFID vám k tomu pomohou i zmíněné semináře a také články v časopise Automa.

Petr Bartošík, šéfredaktor