Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

úvodník

číslo 6/2006

Vážení a milí čtenáři

nejprve zpráva špatná: jak jsme téměř denně svědky, ceny energií rostou. A za ní zpráva dobrá: reakce průmyslu po celém světě na růst cen energie je přímo dobrodiním pro dodavatele automatizační techniky.

V zájmu všech je energii co nejefektivněji jak vyrábět, tak užívat. Osvědčeným a nepominutelným nástrojem k obojímu je automatizace, jejíž vyhlídky jako odvětví jsou v současné době velmi dobré. Rok 2005 se po zakolísání světové ekonomiky na přelomu tisíciletí, které mnohé dodavatele automatizační techniky přivedlo na samu hranici přežití, ukázal být zlomový a dobré vyhlídky zůstávají. Do automatizace se výrazně investuje nejen v zemích teprve rozvíjejících svůj průmysl, v čele s Čínou a Indií. Moderní automatizované systémy jsou také základem veškerých strategií zaměřených na zachování konkurenceschopnosti snad u všech výrobců v Evropě i v USA.

Obrat k lepšímu není jen pociťován, ale potvrzují ho i údaje o stavu a perspektivách trhu s technikou pro řízení spojitých procesů. I když odbytiště nejsou a nebudou po světě rozložena rovnoměrně.

Podle studie nedávno vyhotovené poradenskou společností ARC poroste obrat na trhu s distribuovanými řídicími systémy (DCS) např. v Číně v letech 2005 až 2010 meziročně v průměru o téměř 14 %, tedy tempem patrně značně překračujícím pravděpodobná tempa růstu čínského hrubého domácího produktu (10 % v roce 2005). Podle studie k růstu zájmu o DCS v Číně významně přispívá značný počet nově stavěných závodů tradičního těžkého průmyslu se spojitou výrobou, jako jsou elektrárny, petrochemické závody a těžká chemie. Explozivní růst je také očekáván v odvětvích, v nichž se v Číně dosud nepoužívají modernější formy automatizace, a to včetně farmaceutické výroby, potravinářství a výroby nápojů, vodárenství a čištění odpadních vod. Hlavním spotřebitelem DCS v Číně nicméně je a nadále bude elektroenergetika.

V Evropě, kde se do nových závodů téměř neinvestuje, zajistí samotné modernizace a úpravy nárůst obratu na kombinovaném trhu se systémy DCS a SCADA do roku 2011 o 23,5 % v porovnání s rokem 2001 (zdroj: Frost & Sullivan).

Celosvětově je růst obratu na trhu s DCS podporován rostoucím zájmem uživatelů a naproti tomu snižován poklesem cen hardwaru. Se započítáním investic do již existujících i nových zařízení na těžbu a zpracování ropy by ale měl pokračovat jeho růst, a to do roku 2009 meziročně v průměru asi o 6 % (zdroj: ARC). A jaká technická řešení se za těmito čísly budou skrývat?

Dva základní směry, typické i pro jiné rozvíjející se země, se zřetelně rýsují v již zmíněné čínské elektroenergetické základně. Tu tvoří na jedné straně velké elektrárny dodávané velkými dodavateli jako komplex „na klíč„, včetně zajištění údržby. Na druhé straně jsou zde menší zdroje; u nich se moderní automatizační technika zatím vesměs nepoužívá. Místní dodavatelé si na tomto trhu vedou velmi dobře, neboť jsou schopni poskytnout poměrně levné řešení, i když bez moderních funkcí řízení jako optimalizace, objektově orientovaných systémů a propracovaných funkcí řízení výroby.

Lze očekávat, že v dlouhodobější perspektivě se pod tlakem ekonomiky a regulatorních požadavků prosadí po celém světě přístupy založené na moderních automatizačních prostředcích, podobně jako tomu již je v jeho průmyslově vyspělejších částech. Dodavatelé mají v tomto směru rozpracované mnohé taktiky, sahající od zdokonalování provozních přístrojů až po nabídku inteligentních, velmi dobře nastavených a provázaných řídicích a informačních systémů, které umožní přiblížit se na dosah snu generace řídících pracovníků, obchodníků a techniků – možnosti přímé komunikace mezi vedením podniku a jeho výrobními úseky.

Přeji vám, aby zprávy o zvyšování cen energie pro vás v konečném důsledku byly zprávami dobrými. Ať nám dobré časy vydrží.

Karel Suchý, zástupce šéfredaktora
(karel.suchy@fccgroup.cz)