Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

úvodník

číslo 8-9/2005

Vážení a milí čtenáři,

v tomto čísle časopisu Automa najdete články o radiofrekvenční identifikaci – RFID – a jejím použití v logistice, obchodě, ale i v průmyslové výrobě. Proč je metoda RFID, a různé metody identifikace obecně, pro řízení výrobních, logistických a obchodních řetězců tak důležitá? Protože základem úspěšného řízení jsou spolehlivé, úplné a aktuální znalosti o řízeném procesu. Naproti tomu ani ty nejlepší znalosti o řízeném procesu nejsou k ničemu tam, kde jsou použity nevhodné metody řízení. Diskutujeme-li tedy o RFID, neměli bychom mluvit jen o typech štítků – tagů, tvarech antén, frekvenčních pásmech a dalších technických podrobnostech, ale také o tom, jak a k čemu získaná data vlastně využít. Píše o tom např. F. Macůrek v závěru svého článku Radiofrekvenční identifikace RFID a její použití v automatizaci a logistice (str. 30–33)

Není od věci dát si do souvislosti RFID s multiagentními a holonickými výrobními systémy, jejichž vývojem se zabývají kolegové F. Macůrka ve Výzkumném středisku Rockwell Automation v Praze – viz např. článek [Vrba, P.: MAST – multiagentní simulační systém; Automa, roč. 10 (2004), č. 5, s. 32–35]; jestliže je pro vás obtížné loňskou Automu najít, je článek dostupný i na webové stránce našeho časopisu http://www.automa.cz.

Značná část dvojčísla časopisu Automa, jež máte před sebou, je věnována prezentacím novinek, které budou představeny na 47. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Letos sice veletrh nemá speciální zvýrazněnou sekci věnovanou automatizaci, přesto zde zájemci o tento obor najdou množství zajímavých exponátů a návštěvu veletrhu jim lze v každém případě doporučit.

Budeme rádi, jestliže návštěvu veletrhu spojíte s účastí na některé ze dvou konferencí, na nichž se naše vydavatelství podílí. Obě se konají ve čtvrtek 6. října 2005 na výstavišti v sále Morava v pavilonu A3. Od 9 do 13 hodin je to konference Elektrické rozvody a elektronická komunikace v budovách a průmyslových provozech a od 14 do 17 hodin konference Komunikace M2M v průmyslu. Podrobnosti jsou uvedeny v oznámeních na str. 111 a 113 i na webových stránkách časopisu Automa. Účastníci, kteří se včas zaregistrují, obdrží zdarma poukaz na volnou vstupenku na veletrh.

Pozornost si zaslouží ještě jedna akce: první ročník odborné konference Automatizace, regulace a procesy – ARaP 2005, která se bude konat 29. a 30. listopadu 2005 v Brně. Při diskusích o této konferenci jsem se setkal s názorem, že jde o další akci určenou pro vědecké pracovníky a doktorandy, která lidem, kteří se regulací zabývají v praxi, nic neřekne. Naopak, tato konference, určená všem specialistům na regulaci a automatizaci, bude především místem pro výměnu názorů a zkušeností. Do jaké míry se tento záměr podaří uskutečnit, samozřejmě záleží především na jejích účastnících. V této souvislosti jsou vítány hlavně referáty odborníků z firem a vývojových pracovišť, kteří jsou ochotni podělit se s ostatními o své zkušenosti, popř. poukázat i na problémy, s nimiž se v praxi setkávají a které musejí řešit. Podrobnosti o této konferenci, včetně přihlášky k účasti, jsou na webové stránce http://www.arap.cz

Ing. Petr Bartošík, šéfredaktor