Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

úvodník

číslo 7/2005

Vážení a milí čtenáři

V dosavadních číslech tohoto ročníku časopisu Automa jsme Vám přinášeli zejména informace o „tvrdé“ automatizaci – o automatizační technice, hardwaru, softwaru a řešeních. Najdete je samozřejmě i v tomto vydání, a zvláště potom v nadcházejícím dvojčísle 8-9/2005, které bude tradičně věnované především novinkám v oboru automatizace na Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu v Brně (zájemci o inzerci mají na kontakt s redakcí již jen několik málo dní).

Přes záplavu technických novinek však nelze opomíjet tu „měkkou„ stránku oboru: většinou jste zúčastnění, ať už jako dodavatelé, systémoví integrátoři, uživatelé atd., na automatizačních projektech. Se svými technickými řešením se přitom pohybujete v reálném ekonomickém prostředí, a to neodmyslitelně globálním, jehož proměny zpětně na tato řešení kladou svoje požadavky. Příspěvky na tato témata najdete tentokrát v popředí čísla.

Na úvodní stať Branislava Lacka Význam projektového řízení pro automatizační praxi (s. 5–7) navazuje článek Jakuba Schůrka YPMG – šance pro výuku projektového řízení (s. 8–9). Absolventi českých vysokých škol, zvláště v oboru automatizace, kteří se v praxi často setkávají s požadavkem, aby dokázali samostatně řídit projekty, nebývají na tento úkol dobře připraveni. Problém pramení z toho, že výuka projektového řízení, a dalších technik inženýrsko-manažerské práce, je na našich vysokých školách dosti opomíjena a přednost mají ryze technické a teoretické předměty. Ty jsou bezpochyby také důležité, ale bez znalosti zmíněného projektového řízení, a dále např. základů psychologie týmové práce, komunikace a dalších dovedností, označovaných jako soft skills, se inženýr v praxi rovněž neobejde.

O tom, čím je charakteristická síťová ekonomika a v čem překonává dosavadní více či méně (u nás) zažitá klasická „tržní“ekonomická schémata, pojednává přehledový článek Petra Fialy na s. 13–15. Změny ekonomického prostředí mají významný vliv mj. na výrobce provozních přístrojů pro řízení spojitých technologických procesů, kteří dále pokračují ve zlepšování tradičních parametrů svých výrobků, jako přesnosti, spolehlivosti, ceny apod., současně ale ve stále větší míře expandují do pro ně nových oblastí softwaru a diagnostiky. Co konkrétně je k tomu vede a proč je důležité tento trend sledovat, rozebírá studie poradenské společnosti ARC Advisory Group (ARC) s názvem Need for Business Knowledge Transforms the Role of Field Devices, vypracovaná na popud společnosti Endress+Hauser Group a vydaná v listopadu roku 2003, jejíž upravený překlad najdete pod názvem Potřeba ekonomických informací mění roli provozních přístrojů na s. 16–21.

Přejeme příjemnou letní pohodu a těšíme se na setkání v hojném počtu na konferencích M2M a ARaP – Automatizace, regulace a procesy (vkládaná pozvánka), a také ve stánku nakladatelství FCC Public na MSV v Brně (C 48).

Ing. Karel Suchý,
zástupce šéfredaktora