Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Úvodník

číslo 3/2005

Vážení a milí čtenáři
Rád bych vás zvlášť upozornil na články na stranách 82 až 88 v tomto čísle. Doc. Petr Horáček v prvním z nich informuje o odborném programu připravovaného kongresu IFAC Praha 2005 a v druhém se doc. Petr Klán zamýšlí nad přínosem nejen pražského kongresu, ale kongresů a konferencí vůbec k řešení problémů současné automatizace.
Toto číslo časopisu Automa je současně z velké části věnováno veletrhu Amper 2005, který je jednou z nejvýznamnějších tuzemských veletržních akcí v oboru elektrotechniky a elektroniky – a ovšem i průmyslové automatizace. Mají obě akce, kongres a veletrh, něco společného?
Společné jsou jim otázky: Sledují a navštěvují „lidé z průmyslu„ kongresy, konference a veletrhy? Když ano, tak proč? Mnohé průmyslové a oborové veletrhy vykazují klesající počet návštěvníků, mnozí pořadatelé odborných a vědeckých konferencí si stěžují, že, řečeno slovy doc. Klána, „množina přednášejících je téměř totožná s množinou účastníků“, kteří se navíc ani „vzájemně příliš neposlouchají“. Podobný problém ostatně mají i odborné časopisy: je stále těžší udržet nebo rozšiřovat počet čtenářů. Podle doc. Klána je jedním z důvodů to, že v moderní době „lidé spolu stále méně mluví“. Domnívám se, že má do značné míry pravdu – a podtrhl bych výraz spolu. Slov, vyřčených i napsaných, je totiž kolem nás stále více. Například toto číslo časopisu Automa má 104 stran. Ale posuďte sami, kolik autorů bylo při psaní článků, nejen do tohoto čísla, alespoň částečně motivováno snahou opravdu se čtenáři sdílet informace, komunikovat.
Komunikace ovšem má dvě strany: na jedné straně je ten, kdo informace nabízí, na druhé straně ten, kdo jeho sdělení aktivně přijímá. Má příslovečný „člověk z průmyslu„ vůbec zájem o informace? Kolik zaměstnavatelů motivuje svoje zaměstnance, aby si zvyšovali kvalifikaci? Kteří z nich dokážou ocenit jejich snahu o rozšiřování znalostí a technického rozhledu?
Existují odborné konference, které jsou kvalitní a hojně navštěvované nejen vědci, ale i lidmi z praxe – snad se mezi ně zařadí i pražský kongres IFAC. Jsou veletrhy, které návštěvníkům nabízejí víc než jen expozice vystavovatelů – a lidé z praxe si sem jezdí pro nové poznatky a vyměňovat zkušenosti. Také my máme zájem, aby lidé z praxe našli v časopise Automa informace, které potřebují. Uvítáme, když nám sdělíte svůj názor, jak se nám to daří.

Petr Bartošík, šéfredaktor