Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

úvodník

číslo 1/2005

Vážení a milí čtenáři
Dostáváte do rukou první číslo 11. ročníku časopisu Automa. Tímto číslem vstupuje časopis do druhého desetiletí své existence. Možná jste zaznamenali, že jsme při této příležitosti uspořádali malou oslavu (Automa 12/2004, str. 53).

Ultrazvukový hladinoměr Probe (Siemens Milltronics), který byl na obálce nultého čísla časopisu Automa v roce 1994, se vyrábí dodnes a spolehlivě pracuje v mnoha aplikacích po celém světě. Svědčí to o jeho mimořádně zdařilé konstrukci; jako takový je však spíše výjimkou, neboť málokterý výrobek v moderním světě se s úspěchem udrží na trhu tak dlouhou dobu. Kdo by si dnes kupoval deset let starý počítač nebo mobilní telefon? Jedině snad do muzea.

Také časopisy vznikají, prožívají svůj rozvoj a zase zanikají. Na rozdíl od běžných výrobků však mají jednu podstatnou výhodu: mohou se vyvíjet a přizpůsobovat přáním čtenářů postupně, s každým číslem. Každé nové číslo je jiné než to předchozí. To dává časopisům právo na takřka věčný život (tedy alespoň ve srovnání s počítači a mobilními telefony). Takže proč vlastně slavit desetileté výročí? Z marketingového hlediska nelze podceňovat vliv značky a tradice, ale čtenář neposuzuje časopis podle data, kdy byl založen, nýbrž podle obsahu několika posledních čísel. Oslavovat by se mělo každé nové číslo, které čtenáře zaujme...

Protože v rukou držíte první letošní číslo, dovolte mi, abych vás seznámil s tím, co v tomto roce připravujeme.

V rámci pravidelných rubrik se budeme věnovat mj. těmto tematickým okruhům:

  • inteligentní snímače a akční členy, řízení a aplikace pohonů,

  • řídicí technika a systémy pro strojní, dávkovou i kontinuální výrobu,

  • komunikace v průmyslových provozech: technické prostředky (sběrnice, včetně průmyslového Ethernetu a bezdrátové komunikace), programová rozhraní a systémy pro přenos dat,

  • funkční bezpečnost, bezpečnostní inženýrství, diagnostika,

  • robotika a použití umělé inteligence v automatizaci,

  • měřicí technika a zpracování naměřených dat,

  • průmyslová informatika, systémy MES a rozhraní pro systémy ekonomického řízení výroby,

  • řízení projektů,

  • automatizace v nevýrobní sféře (automatizace technických zařízení budov, automatizace v dopravě).

Rubrika zdůrazněné téma (seznam včetně termínů uzávěrek a expedice je na str. 1) bude v jednotlivých číslech čtenářům přinášet ucelenější pohled na danou problematiku, její současný stav i očekávaný vývoj. Bude v ní prostor jak pro obecné články a odborné referáty, tak i pro prezentace jednotlivých produktů a služeb.

Kromě uvedených témat chystáme i několik seriálů, např. o přepěťových ochranách nebo kamerách pro průmyslové použití. Stranou nezůstanou ani reportáže o zajímavých projektech, profily firem, informace o veletrzích a konferencích.

Uděláme vše pro to, aby pro vás byl časopis Automa zdrojem užitečných informací o tak zajímavém a perspektivním oboru, jakým je průmyslová automatizace.

Petr Bartošík, šéfredaktor