Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

UV vytvrzování na bázi LED

Při výrobě DVD, relé, cívek, injekčních stříkaček, motorů a ve stovkách dalších výrobních procesů, kde je třeba vytvrzovat rozličné substráty ultrafialovým zářením, se uplatní zařízení Aicure UJ20, kde je za zdroj světla použita technika LED. Panasonic Electric Works (PEW) za tento výrobek získal Čestné uznáním za nejpřínosnější exponát veletrhu Amper 2010.
 

Úsporný provoz

 
Oproti klasickým zařízením s UV lampou se UJ20 vyznačuje především nižší spotřebou, bezúdržbovým provozem, minimálním zbytkovým teplem vyzařovaným do okolí, kratší dobou vytvrzování a provozem bez dodatečného chlazení i při nepřetržitém provozu. Všechny tyto faktory vedou ke snížení provozních nákladů, takže návratnost investice je v řádech měsíců. To je hlavní důvod pro pořízení této techniky. Otázkou tedy není „zda“, ale „kdy“. Jak uvádí šéf kanceláře podpory prodeje Tomáš Podivínský: „My Češi si dokážeme dost dobře spočítat, zda se investice vyplatí, a tak není divu, že nasazení Aicure do reálné výroby bylo v Česku mezi prvními, ač uvedení na všechny trhy Evropy bylo ve stejný moment.“
 

Čtyři vytvrzovací hlavy na jednu stanici

 
K jedné řídicí stanici lze připojit až čtyři vytvrzovací hlavy s různou velikostí či tvarem paprsku nebo lze jejich paprsky vhodně kombinovat. Hlavy mohou být zapojeny samostatnými kabely ve vzdálenosti 10 m, což umožňuje např. finální vytvrzování ve čtyřech samostatných výrobních linkách. Paprsek může vést z emitující hlavy přímo nebo do strany pod pravým úhlem.
 
Čtyři vytvrzovací hlavy lze připojit každou prostřednictvím vlastního kanálu a ovládat samostatně nebo je možné ovládat všechny společně. Pro každý kanál lze mít připraveno a uloženo až patnáct vytvrzovacích programů. Jedním zařízením lze tedy vytvrzovat čtyři segmenty současně nebo je možné na jedné stanici na lince vytvrzovat objekt současně z různých úhlů či v různých fázích posunu linky. Kompaktní zařízení UJ20 je možné nastavovat tlačítky na předním panelu nebo prostřednictvím komfortního rozhraní na PC. Za použití paralelního rozhraní či RS-232 lze UJ20 připojit k externím PLC nebo PC. Připojovací kabel jednotlivých hlav lze prodloužit až o 10 m prodlužovacím kabelem odolným proti ohybu.
 
Za provozu zařízení detekuje poškození nebo zkrat vytvrzovací hlavy. Při přehřívání se hlava automaticky vypne. Kromě toho je na zadním panelu řídicí jednotky tlačítko pro nouzové vypnutí.
 

Stabilní kvalita vytvrzování

 
Každá hlava UJ20 je osazena čidlem teploty spojeným se základní řídicí jednotkou. Díky zpětnovazební regulaci teploty se intenzita záření udržuje na stálé hodnotě s odchylkou ±3 %. Kromě toho je garantována dobrá stabilita světelného paprsku nastavitelná plynule až do 8 000 mW/cm2. Při maximálním výkonu je životnost LED ve vytvrzovacích hlavách 20 tisíc hodin. Není nutné je zahřívat ani dodatečně po vypnutí chladit. Rychlé a časté zapínání nemá vliv na životnost.
 
Paprsek UV LED neobsahuje infračervené paprsky, a proto je ohřátí vytvrzovaného materiálu minimální. Kromě toho úzké emisní spektrum 365 nm snižuje absorpci energie na povrchu substrátu. Proto je možné vytvrzovat i výrobky velmi citlivé na teplo, např. tenké kousky plastu. Docilováno je efektivního vytvrzování i pod povrchem substrátu.
 
Prostřednictvím externího senzoru pro měření UV záření je možné celé zařízení snadno kalibrovat.
 

Shrnutí

 
Zařízení Aicure UJ20 pro UV vytvrzování poskytuje tyto výhody:
 • velmi přesné vytvrzování při zachování nízké teploty,
 • prokazatelně nižší provozní náklady v porovnání se zařízením s klasickou UV lampou,
 • možnost regulace výkonu – zpětnovazební regulace zajišťuje dloudobě stabilní výkon s odchylkou ±3 %,
 • každá z vytvrzovacích hlav UJ20 nabízí výkon 8 000 mW/cm2,
 • krátká doba nutná k ozařování,
 • možnost vytvrzovat z větší vzdálenosti,
 • široká pracovní plocha v závislosti na zvolené vytvrzovací hlavě,
 • jednoduché, rychlé a přesné nastavení,
 • vhodné pro instalaci na pohyblivé prvky výrobní linky,
 • možnost automaticky kalibrovat,
 • stabilní kvalita vytvrzování,
 • bezpečný a trvalý provoz,
 • navrženo včetně chlazení, bez použití elektromechanických součástí,
 • pro použití v čistém prostředí,
 • bez potřeby údržby.
 
Luděk Barták,
 
Obr. 1. Aicure UJ20 pro UV vytvrzování na bázi LED