Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Úspory vznikají sledováním procesu spalování

Automa 12/2001

(E-Therm, a. s.)

Úspory vznikají sledováním procesu spalování

Land Combustion, divize britské společnosti Land Instruments International, patří k výrobcům špičkové techniky pro sledování efektivity spalování a analýzu plynů a mnoha dalších přístrojů. V roce 2001 její zastoupení pro ČR a SR převzala akciová společnost E-Therm.

Obr. 1. Obr. 2.

Cesta k úspoře Úsporu při řízení procesu spalování lze hledat ve dvou základních oblastech: ve zvýšení efektivity spalování, kterého lze dosáhnou sledováním zbytkového kyslíku, a ve sledování obsahu oxidu uhelnatého ve spalinách.

U spalovacích procesů s vysokým obsahem sloučenin síry ve spalinách lze měřením rosného bodu kyseliny sírové a související optimalizací teploty spalin zajistit větší účinnost spalování při snížení koroze v cestách spalin.

Měření rosného bodu kyseliny sírové
Systém ADM 440 je jediným sériově dodávaným zařízením na měření rosného bodu kyseliny sírové. Výrazně snižuje náklady na údržbu zařízení vlivem omezení vlivů koroze a přináší úspory díky zvýšení efektivity spalování. Tento přístroj se dodává též ve variantě pro chemické provozy a typ ADM 220 je přenosná varianta tohoto zařízení.

Obr. 3.

Měření obsahu kyslíku
Řada zirkoniových sond Genesis obsahuje nový, plně integrovaný systém snímače s vyhodnocovací jednotkou, jehož použití snižuje náklady na instalaci zařízení a zjednodušuje údržbu. Dodávají se i verze s oddělenou sondou, se sondou do vysokých teplot a se systémy do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Měření obsahu oxidu uhelnatého
Čtvrtou generací přístrojů dodávaných firmou Land Combustion pro měření obsahu CO je optický analyzátor 9000. Poskytuje všechny výhody měření v místě provozu, přináší vysokou přesnost, stabilitu, spolehlivost a vyznačuje se snadným použitím.

Bližší informace o nabízených přístrojích lze nalézt na www.landinst.com/comb

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:

E-THERM, a. s.
Nad Novou Libní 1869/4
182 00 Praha 8,
tel./fax: 02/83 84 20 85
e-mail: etherm@etherm.cz
www.etherm.cz