Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Úspory energie a možnosti jejich financování

V termínu od 23. do 26. dubna 2013 se na brněnském výstavišti uskuteční Stavební veletrhy Brno, které opět po roce přinesou aktuální informace ze světa stavebnictví a související legislativy. Zvýrazněným tématem, které se prolíná stánky jednotlivých vystavovatelů, ale i doprovodným programem, jsou úspory energie, včetně možností jejich financování. Této problematice se bude věnovat také zahajovací konference Stavebních veletrhů Brno.

Hodnocení energetických vlastností budov

V první den konání veletrhu, 23. dubna 2013, se od 10 hodin v Rotundě pavilonu A brněnského výstaviště uskuteční konference, která se bude věnovat hodnocení energetických vlastností budov. Jejím pořadatelem jsou Veletrhy Brno a Česká komora auto­rizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Jednotlivé přednášky se budou zabývat evropskou směrnicí o energetické náročnosti budov, známou pod zkratkou EPBD II, a jejím zavedením do českého práva, požadavky na nové budovy a na změny dokončených staveb a opravy budov v souvislosti se změnami právních předpisů, požadavky na zpracování průkazů energetické náročnosti budov, možnostmi využití obnovitelných zdrojů energie nebo technickými zařízeními budov. Stranou pozornosti nezůstanou ani příklady úspěšných realizací. Přednášky jsou určeny nejenom pro autorizované osoby sdružené v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a členy České komory architektů, ale i všem dalším zájemcům o energeticky úsporné budovy.

Nový život opuštěných staveb – industriální stopy

V první den veletrhu se koná další zajímavá konference, která souvisí s přesunem zájmu v oblasti projektování, stavebních činností, ale také investičních příležitostí směrem od novostaveb k rekonstrukcím, přestavbám a novému využití již existujících staveb. V krátké době zůstalo bez využití velké množství uvolněných průmyslových a výrobních objektů. Celkovým počtem, osobitým charakterem, růzností, ale i náročností projektantských a technických řešení představuje transformace opuštěných výrobních budov a areálů důležité téma současného stavebnictví. Konference představí konkrétní příklady, zaměřené především na hledisko stavebně technické a investorské, několik staveb a aktuálních aktivit, které dokládají různé přístupy k zachování a novému vy­užití tohoto specifického stavebního fondu. Současně s touto konferencí je připravována i Stavební kniha 2013 s tématem Nový život opuštěných staveb/Industriální dědictví, která bude rovněž na Stavebních vele­trzích v Brně představena.

Interaktivní expozice rekonstrukce panelového domu

Centrum pasivního domu připravuje několikadenní vzdělávací program, který zahrnuje přednášky pro odbornou i laickou veřejnost, promítání filmů a celkovou osvětu k aktuálním legislativním změnám. Součástí je také unikátní model panelové bytu v rozměru přibližně 5 × 8 m, který bude na konkrétních stěnách ukazovat tři fáze rekonstrukce domu: před rekonstrukcí, po standardní rekonstrukci a po komplexní energetické sanaci budovy. Model panelového bytu i celý doprovodný program bude chystat Centrum pasivního domu ve spolupráci se svými členy, odborníky na energeticky efektivní stavitelství.

Nabídka Stavebního centra Eden 3000 a Stavebního a outdoorového centra Nový Tuzex

Inspiraci z hotových domů mají návštěvníci možnost načerpat ve Stavebním centru Eden 3000. Další inspiraci získají ze seskupení kvalitních, a především prověřených dodavatelů v novém Stavebním a outdoorovém centru Nový Tuzex. Každý návštěvník zde nalezne ucelený přehled materiálů, výrobků a produktů potřebných pro realizaci výstavby bytové jednotky, rodinného domu nebo bytových domů. Obě centra se nacházejí v těsné blízkosti brněnského výstaviště.

Více informací naleznou zájemci na www.stavebniveletrhybrno.cz

(Veletrhy Brno, a. s.)

Obr. 1. Stavební veletrhy Brno se letos uskuteční od 23. do 26. dubna