Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Úsporný mikročip se může „prospat do věčnosti“

Nový úsporný mikročip spotřebovává v klidovém režimu 30 000krát a v aktivním režimu desetkrát méně energie než srovnatelné čipy na trhu. Jde o procesor s názvem Phoenix, projekt katedry elektrotechniky a výpočetní techniky univerzity v Michiganu, USA. Uplatnit by se měl při sledování pomalých dějů v lékařství, v péči o životní prostředí, při sledování staveb apod. Příkon tohoto rekordního čipu v klidovém režimu je jen 30 pW. Baterie do hodinek by ho tedy teoreticky mohla udržet v pohotovosti až asi 260 let. Půdorysná plocha procesoru Phoenix je 1 mm2, což by mezi čipy nebylo nic neobvyklého, kdyby současně nezahrnovala zdroj v podobě speciální tenkovrstvé baterie. Výsledný čip včetně baterie je tisíckrát menší než nejmenší dosud známý čipový snímací systém.
 
V jeho konstrukci je vše podřízeno co nejmenší spotřebě energie v klidovém režimu, v němž se čip v úlohách, pro něž je určen, nachází po více 99 % doby. Výzkumníci z Michiganu používají nový čip ke sledování nitroočního tlaku u pacientů se zeleným očním zákalem. Ze základního stavu klidu je čip vnitřním časovačem s malou spotřebou převeden každých deset minut na dobu 0,1 s do aktivního stavu a vykoná sadu 2 000 instrukcí. Mezi nimi jsou odečet nových dat ze snímače a jejich zpracování, komprese a uložení před opětovným přechodem do klidu. Přesnost okamžiku vzorkování není v daném případě rozhodující. Aby si zachoval výkonnost, je napájecí napětí čipu v aktivní režimu zvýšeno o 20 % oproti napětí ve spánku. Jeho napájecí napětí je však i přesto pouhých 0,5 V, na rozdíl od 1,2 V u běžných čipů.
[InTech e-News, 26. června 2008.]
(sk)