Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Úsporné servomotory s externími ventilátory s velkou účinností

Sortiment servomotorů řady 1PH8 s nuceným chlazením je rozší­řen o modely s externími chladicími ventilátory s motory s elektro­nickou komutací a velkou energetickou účinností. Externí ventiláto­ry jsou k dispozici pro servomotory s osovou výškou 180 a 225 mm a jmenovitým výkonem až 310 kW. Svou konstrukcí odpovídají po­žadavkům energetické třídy IEC3. Při použití externího ventilátoru je intenzita odvodu ztrátového tepla ze servomotoru nezávislá na jeho pracovních otáčkách, stejně jako při jeho chlazení vodou. Servomotor lze tudíž zatěžovat velkým točivým momentem při malých otáčkách, a dokonce ho dostatečně chladit i tehdy, když se jeho rotor zce­la zastaví. U běžných externích ventilátorů se používají standard­ní indukční motory napájené ze sítě. Jejich pracovní bod, a tedy spotřeba energie se tudíž mění podle velikosti a frekvence napá­jecího napětí. Externí ventilátory s elektronickou komutací, použi­té u servomotorů řady 1PH8, oproti tomu pracují vždy v optimálním pracovním bodě, bez ohledu na připojené napětí. Jejich účinnost je větší než 90 %, a proto spotřebovávají velmi málo energie. Výsledkem je menší spotřeba servomotoru 1PH8 jako celku. Dalšími přednost­mi ventilátorů s elektronickou komutací oproti tradičním konstruk­cím jsou menší hlučnost a rozměry a integrovaná ochrana před přetí­žením, která zvyšuje provozní spolehlivost ventilátorů a umožňuje je připojit k rozvodné síti bez dalších ochranných obvodů.
 
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com