Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Úsporná elektroinstalace pozvedne podnikání

Zastaralé elektroinstalace zpomalují provoz strojů a navíc představují konkurenční nevýhodu pro inženýrské firmy působící v oblasti strojů a zařízení. Jsou také překážkou pro současnou nákladově efektivní výrobu.

Značný počet nesynchronizovaných komponent používaných v konstrukci strojů vede k pracnému zapojování a zdlouhavému uvádění do provozu. Často je též třeba elektroinstalaci dodatečně rozšiřovat a upravovat. K nevýhodám patří i nedostatek prostoru v řídicí skříni a problematická rozhraní od různých dodavatelů komponent.

Murrelektronik se zaměřuje na systémy zapojování automatizační techniky bez řídicích skříní a na decentralizovaná instalační řešení. Odborníci firmy předefinují přenos energií, signálů a dat a navrhnou řešení, která budou zákazníkům vyhovovat. Díky tomu bude plně využit potenciál v elektroinstalacích strojů a zařízení a tím se uspoří až 30 % nákladů.

 

Samostatná řešení jsou jako včerejší zprávy

Zastaralé elektroinstalace výstavbu strojů a zařízení neúměrně zpomalují. V klasických instalačních řešeních se veškeré řídicí prvky umísťují do řídicích skříní, které jsou propojené se senzory a akčními členy na strojích prostřednictvím velkých svorkovnic. Z důvodu velkého počtu komponent je tento systém náchylný k chybám a vyžaduje velké pracovní úsilí při montáži a uvádění do provozu.

Dalším krokem je přesunutí klasického paralelního zapojení z řídicí skříně na místo instalace se samostatně montovanými svorkovnicemi pro distribuci energií a dat v periferním prostoru stroje. Tím se sice poněkud sníží pracnost instalace, ale zase je v systému více zdrojů možných chyb. Ukázalo se, že odstraňování závad při zkratech a přepětích je obzvlášť časově náročné a že běžně vznikají poruchy zapojení mezi řídicí skříní a periferií. A důsledek? Dlouhé prostoje a výpadky ve výrobě.

 

Systém na vaší straně

V rámci výzkumného projektu DESINA porovnávali vědečtí pracovníci na Technické univerzitě v Mnichově klasické instalační koncepce se systematickými decentralizovanými koncepcemi, přičemž cílem bylo vypočítat případné úspory nákladů, kterých by bylo možné přechodem na modernější dosáhnout. Výsledky této studie potvrdily praktické zkušenosti společnosti Murrelektronik při řešení elektroinstalace ve firmách různé velikosti.

Pro snížení nákladů až o 30 % jsou zásadní zejména tyto dva faktory:

 • decentralizovaná automatizační technika – komponenty nejsou instalovány ve skříni, ale v blízkosti procesu,
 • používání koordinovaných systémových modulů namísto řady jednotlivých komponent.

Využití instalačního řešení Murrelektronik má tyto výhody:

 • zrychlení realizace od výstavby po spuštění,
 • úspory nákladů na instalační techniku,
 • lepší provozuschopnost s využitím pokročilé techniky,
 • kompaktní automatizační systémy s optimalizovanou diagnostikou,
 • systémy pracující společně a generující úspory ve všech oblastech.

 

Malé úsilí, velké výsledky

Co se týče optimalizace nákladů, Murr­elektronik používá holistický přístup: např. fáze výstavby vyžaduje pouze 10 % celkových nákladů stroje. Avšak ve stadiu výstavby je určováno 70 % celkových nákladů, protože jsou v této fázi přijímána důležitá rozhodnutí a navrhovány trasy vedení napájení, přenosu dat a signálů.

Odborníci společnosti Murrelektronik přesně vědí, které prvky v každé pozici hodnotového řetězce omezit a dosáhnout tak optimální elektroinstalace ve strojích a zařízeních. Postupují podle těchto zásad:

 • Během výstavby je stanovena instalační koncepce, která má hlavní dopad na nákladovou efektivitu stroje v pozdější fázi.
 • Správná instalační řešení eliminují složitost nakupovaných dílů ověřené kvality a přitom jsou jejich dodávky vzhledem ke globální prodejní síti a menšímu počtu dodavatelů spolehlivé.
 • Decentralizovaná, úsporná a bezchybná instalace je základní know-how společnosti Murrelektronik. Standardizované konektory zrychlují instalaci a snižují poruchovost.
 • Systémy od Murrelektronik jsou založeny na inteligentním softwaru. To zrychluje programování, usnadňuje standardizaci a umožňuje integraci se softwarovými systémy vyšší úrovně.
 • Decentralizované I/O systémy zrychlují uvádění do provozu. Je možná i aktivace jednotlivého dílu. Modulární diagnostický systém minimalizuje pracovní zatížení při odstraňování závad.
 • Průmyslová kvalita, spolehlivý design a elektronika odolná proti elektromagnetickému rušení zaručují dlouhodobý provoz i v náročných prostředích. Díky modulární koncepci jsou následné úpravy a rozšíření snadné.
 • Výroba těží z přesných diagnostických informací, což zlepšuje provozuschopnost stroje. Zapojování do systémů IIoT představuje další možnost růstu produktivity. Decentralizovaná instalační technika vyžaduje méně místa, což uvolňuje cenný prostor pro výrobu.

Další informace poskytnou odborníci společnosti Murrelektronik. Připraví koncepci přímo na míru potřebám zákazníků a představí možné úspory.

 

Dva příklady z praxe

Instalační koncepce pro sladší stránky života
Švýcarská společnost Bühler AG je dodavatel strojů na zpracování kakaa a čokolády. Její válcovací tratě byly upraveny tak, že místo centralizovaného systému řízení strojů s klasickým bodovým zapojením byly opatřeny decentralizovanou instalační koncepcí se zapojením plug-and-play. Díky předmontovaným kabelům a plug-in konektorům a přemístěním inteligence do senzorů a ak­čních členů nebylo zapotřebí tolik svorek. Díky tomu se zmenšila velikost řídicích skříní na polovinu. Připojení stroje se významně zrychlilo. Zavedením sběrnicového systému Cube67 od Murrelektronik byla značně zkrácena doba instalace i uvedení do provozu. To platí pro všech 150 ročně vyráběných strojů.

 

Úhledný balíček připravený společností Murrelektronik
Somic je německý výrobce balicích strojů, které jsou konstruovány z modulárních funkčních jednotek a tvoří jeden modulární systém. Instalační technika firmy Mur­r­elektronik splňuje všechny požadavky na systémové technologie: připojení modulů je jednoduché, standardizované a otevřené.

 

(Murrelektronik)

 

Obr. 1. Decentrální instalační techniku Murr­­elektronik využívá společnost Bühler AG ve svých strojích na výrobu čokolády