Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Úspora energie u počítačů a pracovních stanic

Úspora energie u počítačů a pracovních stanic

Úspory dosažené omezením energetického příkonu počítačů se mohou mnoha lidem zdát jako nevýznamné, ale u společností s několika sty zaměstnanci může účet za takto spotřebovanou energii dosahovat značné výše, nemluvě o vlivu na množství emisí CO2 vznikajících při výrobě energie (pozn. redakce: nezanedbatelný je i problém s odvodem vyzářeného tepla do pracovního prostoru, zejména v teplém období, a jeho energetická náročnost). Výzkumníci z Fraunhoferova institutu se ve dvou studiích věnují tomu, jak může použití tenkých klientů šetřit energii, a omezit tak náklady.

Tenký klient může pracovat na terminálu s redukovaným výkonem, který je určen jen pro vstup a výstup dat. Jinými slovy na počítači, jehož funkce jsou redukovány pouze na ovládání myši, klávesnice a obrazovky. Data zpracovávaná uživatelem tenkého klientu jsou uložena v centrálním serveru, který vykonává i veškeré programové operace. Jednou z výhod je, že je-li na serveru instalován nový program nebo upgrade, je automaticky ihned k dispozici všem tenkým klientům připojeným k serveru. Proto tenké klienty vyžadují méně údržby.

Výzkumní pracovníci Fraunhofer Institute for Environmental, Safety and Energy Technology v Oberhausenu prokázali, že tenké klienty mají i další výhody. Pro výrobce Igel Technology GmbH zkoumali spotřebu konvenčních PC a terminálů tenkých klientů. Dr.-Ing. Hartmut Pflaum shrnuje závěry takto: tenké klienty mají spotřebu zhruba o 50 % nižší než konvenční PC. I po výpočtu průměrné spotřeby na jeden nód sítě, a tedy po zahrnutí spotřeby serveru, včetně jeho klimatizace, je výsledek pro tenké klienty velmi příznivý.

Terminály pro tenké klienty jsou výhodné i z hlediska dopravy. Sledovaná zařízení od firmy Igel mají pouze jednu třetinu hmotnosti PC a zabírají 11 až 20 % jejich objemu. Redukce objemu a efektivní využití prostoru kontejneru jsou důležité faktory zejména pro to, že většina výpočetní techniky se dnes vyrábí v Asii a dopravuje se na značné vzdálenosti.

Nezanedbatelné jsou i úspory finančních nákladů na pořízení terminálů pro tenké klienty a menší množství odpadu, který vzniká při jejich likvidaci po skončení doby jejich života.

(rk)