Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Úspěšný veletrh Achema ve Frankfurtu

Nejvýznamnějšího veletrhu procesního průmyslu, veletrhu Achema, který se konal 11. až 15. června 2018 ve Frankfurtu nad Mohanem, se zúčastnilo 3 700 vystavovatelů z 55 zemí, aby zde představili nejnovější techniku a technologie pro chemický, potravinářský a farmaceutický průmysl.

Ačkoliv počet návštěvníků byl letos nižší než v předchozím ročníku, haly s klasickou procesní technikou, s čerpadly a armaturami nebo se stánky inženýrských firem byly mnohdy tak přeplněné, že bylo obtížné jimi projít.

„Vystavovatelé, s nimiž jsem osobně mluvil, označili veletrh za velmi úspěšný,“ řekl Jürgen Nowicky, předseda vystavovatelského výboru veletrhu Achema a současně mluvčí společnosti Linde Engineering. „Také naše firma byla s veletrhem spokojená.“ „Zpětná vazba od vystavovatelů byla velmi pozitivní,“ potvrdil Thomas Scheuring, výkonný ředitel organizátora veletrhu, společnosti Dechema Exhibitions. „První výsledky průzkumů mezi vystavovateli a návštěvníky ukázaly na obou stranách velkou spokojenost.“

Viditelný trend tohoto roku: v mnoha stáncích mohli návštěvníci zažít rozšířenou realitu zprostředkovanou speciálními brýlemi nebo otestovat svoje schopnosti pohybovat se ve zcela virtuálním prostředí.

Návštěvníky i vystavovatele zaujala také tři zdůrazněná témata. Pod mottem „flexibilní výroba“ prezentovali mnozí vystavovatelé modulární řešení a inteligentní technologická zařízení. Téma „biotechnologie pro chemickou výrobu“ zahrnovalo vývoj technologií a technologických zařízení pro integraci biotechnologických metod do chemické výroby – od laboratoří po průmyslové fermentory. Téma „logistika pro chemický a farmaceutický průmysl“ osvětlilo oblast pokročilé integrace dodavatelských řetězců a přitáhlo nové cílové skupiny – nejen poskytovatele logistických služeb, ale rovněž systémové partnery firem procesního průmyslu.

Jak si pořadatelé vysvětlují citelný pokles počtu návštěvníků, ze 166 000 v roce 2015 na 145 000 v letošním roce? Z bezpečnostních důvodů bylo třeba zavést poněkud složitější registrační proceduru. „To mohlo některé návštěvníky, kteří se rozhodují spontánně těsně před veletrhem, odradit,“ uvedl Thomas Scheuring. „Ovšem nebudeme se na to vymlouvat a situaci budeme velmi poctivě analyzovat.“

V programu doprovodného kongresu nejvíce zaujala témata digitalizace, ale také energetiky.

Velmi dobře byla přijata též diskusní fóra PraxisForum. Ta byla poprvé představena v roce 2015. Vždy jim byl přidělen prostor přímo ve výstavní hale, poblíž klíčových vystavovatelů, a stala se místem setkání a diskusí dodavatelů a uživatelů. Další zastávkou veletržního seriálu bude AchemAsia 21. až 23. května 2019, poprvé v Šanghaji. Mezinárodní veletrh a fórum o inovacích pro udržitelnou chemickou výrobu v Číně se soustředí na aktuální trendy v procesním průmyslu v Číně a v Asii.

Příští Achema se bude konat 14. až 18. června 2021 ve Frankfurtu nad Mohanem.

[Závěrečná tisková zpráva veletrhu Achema, 11. 7. 2018.] 

(Bk)

Obr. 1. Výstaviště ve Frankfurtu nad Mohanem

Obr. 2. Diskusní fórum Automation in Dialog

 

Moje dojmy z veletrhu

Měl jsem možnost i letos navštívit veletrh Achema ve Frankfurtu a strávit zde několik dní. Některým tématům a vystavovaných exponátům se ještě budu věnovat v samostatných článcích, zde proto uvedu jen několik postřehů.

Jedním z témat veletrhu bylo využití biotechnologií. Jim byla věnována např. velká část expozice Fraunhoferova institutu. Přesvědčil jsem se zde, že spalovat biomasu je opravdu škoda, protože z ní lze vyrobit množství užitečných surovin. A mimo jiné, biomasa není jen dřevní štěpka nebo sláma. Zajímavá byla např. ukázka výroby textilních vláken z chitosanu, který se vyrábí z hmyzí kutikuly.

Tisková zpráva uvádí jako velký trend využití rozšířené reality k prezentaci nových produktů. Rovněž jsem si vyzkoušel brýle pro rozšířenou realitu, ale velmi nadšený jsem z nich nebyl. Možná to bylo tím, že ve stánku bylo na vyzkoušení přece jen málo času, že mi vadily mé vlastní brýle a že mě ovládání gesty moc neposlouchalo. Ale už mám domluvenou ukázku práce s datovými brýlemi, kdy na ně budu mít více času a klidu – a o svých zkušenostech potom napíšu článek.

Také pokud jde o modulární výrobu, uvedenou v tiskové zprávě, musím potvrdit, že je to v procesní výrobě často zmiňovaný pojem. Modulární zařízení ve skidech, které je možné zabalit do běžného kontejneru a odeslat na místo v už sestaveném a vyzkoušeném stavu, jsem si prohlížel např. ve stánku Rockwell Automation. Když jsem o podobném řešení slyšel před lety poprvé, připadalo mi to nepraktické – ale ono skutečně funguje a šetří spoustu práce s oživováním zařízení na místě u zákazníka.

V „naší“ hale, tj. v hale 11, kde byla umístěna měřicí, řídicí, regulační a automatizační technika a inženýrské služby, nebylo PraxisForum, ale diskusní fórum Automation in Dialog. Společně je pořádaly konzultantská společnost ARC Advisory Group, sdružení NAMUR a ZVEI. Nebyly to jen prezentace vystavovatelů, ale skutečné diskuse na různá témata, velmi pečlivě připravené a dobře moderované. Škoda, že jsem neměl více času, stihl jsem jen „snídani s odborníky“ na téma energetická efektivita a digitalizace (podklady k článku Přesná regulace ohřevu s tyristorovým regulátorem výkonu DCT880 na str. 18 jsem získal právě tam) a „toxic talk“ na téma „šance úspěšné implementace otevřených standardů: Open Process Automation (OPA), NAMUR Open Architecture (NOA) a modulárního řízení MTP“.

Petr Bartošík