Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Úspěšný Technical Computing Camp 2016 společnosti Humusoft

Společnost Humusoft s. r. o. uspořádala v hotelu Fontána na Brněnské přehradě ve dnech 8. a 9. září 2016 akci Technical Computing Camp – TCC 2016 , již třetí ročník neformálního setkání uživatelů a příznivců programových systémů Matlab/Simulink a Comsol Multiphysics.

 

Účastníci akce absolvovali různorodý program, zahájený ve čtvrtek dopoledne plenární informací o novinkách v systémech Matlab a Comsol Multiphysics a jejich využití a o zkušenostech s používáním systému Matlab na vysokých školách a výzkumných pracovištích ve světě. Ve čtvrtek odpoledne v sekci Matlab odezněly zvané přednášky uživatelů, mezi jinými např. informace o činnosti slovenského Národního centra robotiky, o využití programu Matlab při realizaci automatizovaného měřicího systému (ČVUT), o unikátní metodě analýzy proudění vzduchu v okolí křídel letadel (firma Honeywell), o původním nástroji pro návrh a analýzu antén (ČVUT spolu s VUT) atd. Náplní paralelní sekce Comsol Multiphysics byl workshop věnovaný konkrétní modelovací úloze z oboru laminárního proudění.

 

V pátek ráno bylo v jednacím sále připraveno deset ukázek využití programů systému Matlab v praxi. Šlo o spolupráci systému Matlab s tzv. low-cost hardware – programování jednoduchých úloh s využitím platforem Arduino, Lego EV3 a Raspberry Pi, a ovládání pohybů humanoidního robotu NAO gesty prostřednictvím nástrojů Matlab/Simulink a zařízení Kinect. V soutěži o nejlepší uživatelský projekt zvítězil Marek Adamkovič s prací Šírenie elektrickej aktivácie v SLAB modeli srdcovej steny. Závěrečným bodem programu byla Tvůrčí dílna, kdy účastníci mohli v prostředí Matlab/Simulink na několika pracovištích v týmech pod vedením zkušených uživatelů cvičně řešit různé jednoduché úlohy s vazbou na praxi.

 

Akce TCC nabízejí v ČR poměrně ojedinělou možnost setkávání se zájemcům o technické výpočty a simulace jak z průmyslu, tak z akademické obce. Letos se jich v Brně sešlo více než 120, a to především mladých odborníků. Podle odezvy získané přímo na akci TCC 2016 účastníci nabídnutou mimořádnou příležitost rozšířit si své znalosti v oborech modelování a simulace a oživit dosavadní i navázat nové kontakty vesměs vysoce ocenili a vrchovatě využili. Podrobné informace o aktivitách společnosti Humusoft lze nalézt na www.humusoft.cz.

(ra)