Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Úspešný siedmy ročník konferencie DoNT

Jesenné obdobie je v akademickej obci venované mnohým konferenciám. Nepretržite od roku 2009, aj tento rok sa konala na pôde Žilinskej univerzity vedecká konferencia Day of New Technologies (DoNT), Deň nových technológií, zameraná na prvky automatickej identifikácie a ich použitie, oblasť internetu vecí a ďalší súvisiace oblasti. Konferenciu otvoril jej vedecký garant prof. Ing. Juraj Vaculík, PhD. Za vedenie univerzity, v mene rektorky prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD., dr. h. c., ktorá prebrala nad konferenciou záštitu, privítal účastníkov konferencie prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.

 
Ako po iné roky sa aj tento, už siedmy ročník niesol v tradičnom duchu a pokrýval tri základné oblasti.
 
Prvou oblasťou je akademický výskum. Predstavuje nové myšlienky, často idealistické a niekedy ťažko realizovateľné, aspoň nie v tejto dobe a s danými prostriedkami, nové poznatky, technológie a nápady. S novým potenciálom prichádzajú najmä študenti.
 
Druhá oblasť je zameraná na technické novinky a riešenia. Je reprezentovaná partnermi konferencie, od tých stabilných, ako sú spoluorganizátori konferencie, spoločnosti GS1 Slovakia a Kodys Slovensko, cez technologických partnerov, ktorí vracajú výskumné vízie do reality a určujú hranice ich aplikovateľnosti, až po mediálnych partnerov, ako sú časopisy Automa, AT&T journal, Logistický monitor a Sdělovací technika, prostredníctvom ktorých organizátori komunikujú so širšou odbornou verejnosťou a prezentujú svoje výsledky. Podarilo sa získať nových partnerov, ako je firma Balluff, ktorá pôsobí v oblasti využitia identifikačnej techniky v priemysle.
 
Posledná oblasť, a možno najdôležitejšia, je transfer poznatkov do praxe. Prevádzkoví partneri sú práve tí, ktorí by akademické snahy a výsledky výskumu s podporou novej techniky mali pretransformovať do svojej praxe a naopak poukázať na problémy, s ktorými sa stretávajú, aby mohli spoločne s akademickými pracovníkmi tak povediac ruku v ruke hľadať optimálne riešenie.
 
Nosné témy konferencie boli hlavne oblasť využitia techniky automatickej identifikácie a RFID s príspevkami ako Alkohol pod palcom a RFID užitočne a prakticky (Kodys Slovensko), Pohľad do sveta štandardov (GS1 Slovakia), RFID v automobilovom priemysle (Gaben, s. r. o., v spolupráci so Žilinskou univerzitou v rámci riešenia projektu EUREKA), RFID a hotové riešenia (Balluff) a Research of IoT Concept in Monitoring the Activities of the Elderly Person, prezentované kolegami z univerzity v Záhrebu.
 
Účelom konferencie nebola len prezentácia výsledkov, ale aj neformálne stretnutie odborníkov, ktorí v tejto oblasti pracujú, a nadviazanie kontaktov na riešiteľov, prevádzkovateľov alebo technologických partnerov a tento účel bol splnený.
 
Konferencia sa konala v komornom prostredí zasadacej miestnosti Vedeckej rady Žilinskej univerzity, ktorá sa za predchádzajúce roky na tento účel najviac osvedčila. Na konferencii sa zúčastnilo približne štyridsať zástupcov z rôznych oblastí výskumu a vývoja, marketingu, prevádzky a ďalších.
 
V rámci sprievodného programu bola súčasťou konferencie aj návšteva partnerského laboratória spoločnosti GS1 Slovakia – RFID Lab, ktoré je zamerané na využitie RFID v priemysle, a návšteva laboratórií Žilinskej univerzity – laboratória AIDCLab pre vývoj a užitie v oblasti identifikácie a Laboratória pre využitie RFID v doprave.
 
Konferencia, ktorej výsledkom bolo zblíženie vedy a praxe, prebehla k spokojnosti všetkých zúčastnených. O tom svedčí aj ich záujem o ďalší ročník konferencie, a čo je potešujúce, aj záujem o aktívnu prezentáciu výsledkov ich činnosti na akademickej pôde. Organizátori sú presvedčení, že sa im prostredníctvom konferencie darí prepojiť tri oblasti: veda – partneri – prax, a verí, že to bude prospešné pre všetkých zúčastnených. Autor tohto príspevku záverom touto cestou ďakuje rektorke Žilinskej univerzity, ktorá prevzala nad konferenciou záštitu, ďalej hlavným partnerom konferencie, a to združeniu
GS1 Slovakia a firme Kodys Slovensko, a ďalším partnerom ako Gaben, Balluff Slovensko a Slovenská pošta. Takisto jeho vďaka patrí aj mediálnym partnerom. Bližšie informácie o nasledujúcom ročníku, ktorý bude opäť na jeseň, záujemcovia nájdu na stránkach http://dont.uniza.sk a http://aidclab.uniza.sk.
prof. Juraj Vaculík
 
Obr. 1. Laboratórium AIDCLab na Žilinskej univerzite