Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Úspěšné ověření kompatibility produktů pro sítě CANopen

Zkušební středisko firmy Schneider Electric v Seligenstadtu hostilo začátkem července několik členských firem organizace CiA (CAN in Automation), které si zde ověřovaly kompatibilitu a interoperabilitu svých produktů určených pro sítě s protokolem CANopen®. Firmy Danaher Motion, Epec, ESR Pollmeier, LPKF, Murrelektronik, Sanyo Denki, Seneca, Wachendorf, Wago a Vector používaly své produkty (moduly I/O, řídicí jednotky pohonů, operátorské panely a simulační nástroje) v sítích CANopen provozovaných při použití různých přenosových rychlostí a se sběrnicemi různých délek. Výsledky zkoušek interoperability byly nanejvýš uspokojivé. Drobné problémy, které se objevily, byly většinou ihned odstraněny. Šlo např. o některé elektronické popisy zařízení (EDS), které neodpovídaly skutečným vlastnostem přístrojů, a o neschopnost některých zkoušených zařízení pracovat na fyzických mezních hodnotách sběrnice CAN z důvodu nevhodně naprogramovaného časování na úrovni bitů. „Některým z detekovaných nedostatků bylo přitom možné se snadno vyhnout,“ řekl k tomu Thilo Schumann z organizace CiA, „kdyby byly soubory EDS zkontrolovány oficiálním kontrolním programem a shoda přístrojů se standardem CANopen ověřena nástrojem, který CiA také poskytuje.“ Akce prokázala nesporné kvality zkoušených zařízení, která začala navzájem komunikovat a řídit pohony již první den. Většina jich správně fungovala i při velkém zatížení sběrnice a nedošlo k žádným ztrátám zpráv.
[CiA, 21. července 2009.]

(sk)