Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Úspěšná Škola měření teploty a vlhkosti 2015

Český metrologický institut (ČMI, www.cmi.cz) uspořádal již čtvrté neperiodické setkání odborníků z oboru měření teploty a vlhkosti v průmyslu a v kalibračních laboratořích. Akce charakteru semináře s názvem Škola měření teploty a vlhkosti 2015 se uskutečnila v Mikulově ve dnech 31. března až 2. dubna 2015. Agenda semináře byla rozdělena na část věnovanou kalibracím a část zaměřenou na používání měřidel teploty a vlhkosti v technické praxi. Přednášeli vesměs odborní pracovníci ČMI, které doplnilo několik jimi pozvaných hostů. V části „kalibrační“ byla v celkem sedmnácti přednáškách pojednána tato témata:

 • požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 na kalibrační a zkušební laboratoře; použití EA 4/02 v praxi kalibrační laboratoře,
 • přístrojové vybavení laboratoře teploty, vlhkosti a externího měření,
 • vlastnosti přístrojového vybavení (teplota kontaktně a bezkontaktně, vlhkost, externí výkony); nastavení regulátorů termostatů,
 • měření povrchové teploty,
 • porovnání kalibrace etalonů teploty v pevných bodech, drift etalonů (odporové a termoelektrické snímače teploty).
 
V části „používání měřidel“ byla prezentována tato témata (třináct přednášek):
 • principy měření teploty a vlhkosti,
 • typové zkoušky odporových teploměrů,
 • drift termočlánků,
 • vliv média/tlaku na snímače vlhkosti,
 • informace o projektech: měření vlhkosti pevných látek (Metefnet), měření teploty pro laboratoře délky (TIM), zlepšení provozu elektráren, měření teplot vyšších než 1 000 °C (Hitems), metrologie pro meteorologii (Meteomet), měření povrchové teploty v průmyslu (Empress), měření tepelných vlastností pevných látek (Therm), metrologie nedestruktivního testování materiálů (VITCEA), metrologie při měření abraze (Metrossion),
 • kvalitativní analýza s použitím termokamer.
Součástí akce byla stolní výstavka přístrojové techniky. Další informace stran dostupnosti sborníku přednášek, dalších připravovaných akcí atd. poskytne garant akce Dr. Ing. Radek Strnad, vedoucí oddělení termometrie ČMI Oblastní inspektorát Praha, tel.: 266 020 121, e-mail: rstrnad@cmi.cz.

(sk)