Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Úspěšná Škola měření teploty 2010

Český metrologický institut (ČMI) uspořádal pod názvem Škola měření teploty 2010 v Srní ve dnech 9. až 10. listopadu 2010 druhý ročník neperiodického setkání zájemců o problematiku měření teploty v průmyslu a v kalibračních laboratořích. Setkání bylo pojato jako školení určené všem, kdo ve své praxi přicházejí do styku s prostředky pro měření teploty, tedy koncovým uživatelům z průmyslu i odjinud, projektantům, výrobcům, dodavatelům a také pracovníkům kalibračních laboratoří a podnikovým metrologům. Na školení přijelo celkem 56 účastníků při téměř rovnoměrném zastoupení všech
uvedených kategorií pracovníků.
 
Zkušení odborníci vystoupili na školení s následujícími příspěvky: Nejistoty měření – teoretické základy (P. Klenovský, ČMI), Metrologická legislativa pro měření teploty (J. Pošvář, ČMI), Předpisy a normy pro měření teploty, novinky a změny (M. Beneš, ČEZ, a. s., JE Dukovany), Principy měření teploty (K. Kadlec, VŠCHT Praha), Etalonáž a návaznost při měření teploty (M. Šindelář, ČMI), Různé modely měření, výpočet a propagace nejistot (R. Strnad, ČMI), Měření teplotních a klimatických komor (J. Vojtíšek, ČMI), Nejlepší praktiky při měření teploty (R. Strnad), Měřicí řetězce teploty – kalibrace, blokové kalibrátory, nejistota měření (J. Vojtíšek), Teoretické základy měření pomocí infračervených teploměrů a termokamer (R. Strnad) a Kalibrace termokamer (L. Kňazovická, ČMI). Program doplnily krátké prezentace dodavatelů měřicí a řídicí techniky zúčastněných na doprovodné stolní výstavce.
 
Účastníci akce úvodem obdrželi sborník přednášek a na závěr potvrzení o absolvování školení. Garantem akce byl Dr. Ing. Radek Strnad, vedoucí oddělení termometrie ČMI OI Praha (rstrnad@cmi.cz), u kterého lze také získat další informace o dostupnosti sborníku přednášek a dalších připravovaných akcích tohoto druhu.

(sk)