Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Úspěchy programu Cepot

Úspěchy programu Cepot

Centrum podpory talentovaných studentů (Cepot), působící při katedře řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, má nyní za sebou letní období, kdy studenti mohli plně využít jeho nabídku financování odborné práce na studentských projektech. Mnozí studenti tak nebyli nuceni hledat krátkodobé letní brigády, které navíc často nemají s jejich odborným zaměřením nic společného, a mohli se soustředit na odbornou práci na speciálních zakázkách nebo dlouhodobých diplomových či jiných projektech. Ať už samotní studenti či program Cepot jako celek se mohou pochlubit mnoha významnými úspěchy. O některých z nich se zmiňuje tento článek.

Významné projekty

Studenti jsou do programu Cepot vybíráni na základě jejich schopností a jejich práce je průběžně posuzována. Je tudíž téměř vyloučeno, že by finanční podporu získal student, který není ochoten své práci věnovat odpovídající čas a úsilí. Výjimeční studenti s mimořádným talentem nebo s mimořádným pracovním nasazením jsou na konci každého cyklu oceněni zvláštní odměnou a dále jsou vybrány dva nejlepší projekty s nárokem na další mimořádnou odměnu.

Jedním z takových projektů byl např. projekt s názvem Úprava trajektorie na základě obrazu z kamery, který řešil Tomáš Němec. Projekt, jenž byl součástí diplomové práce, ohodnotila výběrová komise jako nejlepší v daném cyklu. Při následných obhajobách dostal jeho autor navíc Cenu děkana Fakulty elektrotechnické za výjimečnou diplomovou práci. Jeho práce byla také oceněna a vyhlášena firmou Blumenbecker Prag, s. r. o., na veletrhu Amper 2007 jako nejlepší letošní diplomová práce řešená na katedře řídicí techniky FEL ČVUT.

Dalším významným projektem je projekt Eurobot, na němž pracují studenti Jiří Kubias, Martin Žídek, Jan Benda a Duy Khanh Tran. Jde o základní platformu pro model pohyblivého vozítka a cílem této práce je zúčastnit se v příštím roce mezinárodní soutěže Eurobot. Aktuálně požadovaná funkce robota je organizátory vyhlašována vždy přibližně půl roku před konáním soutěže. Základní platforma je tudíž realizována tak, aby bylo možné vyvinout a nasadit na ni mechaniku, která bude požadovanou funkci uskutečňovat. Tento projekt byl rovněž oceněn výběrovou komisí programu Cepot jako nejlepší a tým jeho řešitelů byl pozván k předvedení na mezinárodní soutěži robotických vozidel v Petrohradu. Národní kolo soutěže Eurobot, které je cílem řešitelů projektu, se bude konat na jaře roku 2008.

Uvedené projekty jsou pouze příkladem těch nejlepších. V každém tříměsíčním cyklu programu Cepot, které se uskutečnily již čtyři, se najdou výjimečné projekty a mnohdy je skutečně těžké vybrat jako nejlepší pouze dva.

Společenská událost

Významnou akcí, jedním z vrcholů dosavadního průběhu programu Cepot, bylo společné jednání Diplomatického fóra a programu Cepot. Akci organizačně zajišťovala společnost Verema, spol. s r. o., jeden ze dvou realizátorů programu Cepot, ve spolupráci s Diplomatickým fórem při Škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Na společném jednání před více než stovkou účastníků nejprve vystoupili členové Diplomatického fóra s přednáškou a simulací jednání kontaktní skupiny pro Kosovo a po nich vybraní studenti programu Cepot s prezentací výsledků svých projektů. Tato akce ukázala, že zúčastnění studenti dokážou výborně předvést své myšlenky a výsledky své práce před širokou veřejností. Prokázala, že aktivity programu Cepot orientované na nadstandardní vzdělávání studentů, jejichž „duchovním guru“ je společnost Verema, mají jednoznačně pozitivní výsledky a že ti studenti, kteří takovým nadstandardním vzděláváním prošli, jsou bez problémů a na vysoké úrovni schopni vystoupit ve velké posluchárně před stovkou posluchačů. Akce také ukázala, že spolupráce různě oborově zaměřených organizací, ač na první pohled bez přímé vazby, je v konečném důsledku přínosná pro všechny zúčastněné, neboť získávají kontakt právě v oboru, který není jejich doménou, ale bez jehož pomoci by v mnoha situacích neobstáli tak, jak je očekáváno.

Realizátoři programu Cepot, katedra řídicí techniky FEL ČVUT v Praze a společnost Verema, jej vedou s cílem poskytnout studentům vedle výborných technických znalostí také znalosti v marketingu, projektovém řízení a společenském vystupování. Tato kombinace znalostí není na dané úrovni studia obvyklá, ale je oceňována manažery technicky orientovaných firem v komerční sféře. Více informací o uvedených i dalších aktivitách lze nalézt na webových stránkách http://www.cepot.cz, http://www.verema.cz a http://www.smvvpraha.cz/lyceum/

Ing. Pavel Burget,
katedra řídicí techniky FEL ČVUT v Praze, Cepot
(pavel.burget@cepot.cz)

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde