Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Úspěch ventilů CP firmy Festo

Automa 2/2000

Ing. Jiří Petránek,
FESTO spol. s r. o.

Úspěch ventilů CP firmy Festo

Obr. 1.

Firma Festo uvedla na trh novou generaci elektromagnetických ventilů a ventilových terminálů – řadu CP (Compact Performance). Je to ucelená ventilová řada zahrnující vše od samostatných ventilů až po ventilové terminály, které je možné připojit i na průmyslovou komunikační síť. Jsou určeny především do míst, kde je v rozváděči nebo na stroji nedostatek místa. Díky zcela nové konstrukci jsou ventilové terminály CP zřetelně menší než dosavadní typy. Zkrácení vzdálenosti mezi ventily a akčními členy přispívá ke zvýšení rychlosti pneumatických systémů a zkrácení doby strojního cyklu.

Ventily ve ventilovém terminálu jsou obklopeny čtyřmi deskami. V pravé a levé koncové desce může být centrální napájení tlakovým vzduchem a integrované odvětrání. Spodní deska (je-li namontována) se skládá z pneumatické multipólové desky a uživatelských přípojů. Na vrchní straně terminálu je umístěna elektrická propojovací deska se společným elektrickým připojením multipól, AS-interface nebo feldbus. Stav každé cívky je indikován žlutou luminiscenční diodou. Bez horní desky lze terminál použít jako ventilovou baterii. Každý ventil (celkem dva až osm) je možné samostatně připojit pomocí konektoru s LED, ochranným zapojením a zalitým elektrickým kabelem.

V současné době se dodávají tři velikosti ventilů, další se plánují. První velikost má stavební šířku 10 mm, průtok 400 l/min a přípoje M7, druhá má stavební šířku 14 mm, průtok 850 l/min a přípoje G1/8 a třetí má stavební šířku 18 mm, průtok 1 600 l/min a přípoje G1/4. Rozdílných funkcí 3/2, 5/2 a 5/3 se ve výrobě dosahuje vkládáním různých šoupátek do základního tělesa a vytvořením příslušných kanálků v těsnění. Maximální pracovní tlak je 10 bar, při použití odděleného řídicího tlaku je možné pracovat i s vakuem až do – 0,9 bar. Ventily jsou vhodné pro přímé ovládání řídicí elektronikou, neboť jejich elektromagnetické cívky se vyznačují skutečně minimální hodnotou příkonu 0,5 W, resp. 1,6 W u velikosti 18. Ventily CP jsou vybaveny indikací napájecího napětí luminiscenční diodou a pomocným ručním ovládáním. Cenově optimální terminál s multipólovým konektorem SUB-D obsahuje čtyři až osm ventilů. U připojení na sběrnici AS-i může mít terminál maximálně čtyři cívky, tedy dva impulsní nebo čtyři monostabilní ventily. Celý terminál má stupeň krytí IP65, což umožňuje jeho bezproblémové použití i v provozech s náročným okolním prostředím.

Obr. 2.

Ventilové terminály lze připojit na průmyslovou síť dvěma způsoby. První možností je použít oddělené řídicí jednotky pro procesní sběrnici, na kterou jsou připojeny maximálně čtyři ventilové terminály s možností napojit moduly elektrických vstupů a výstupů. Tento typ řídicí jednotky byl vyvinut speciálně pro protokoly DeviceNet (Rockwell Automation), Interbus-S a Profibus DP. Pro jiné protokoly a řídicí jednotky s integrovaným řízením Festo nebo Siemens lze použít známé modulární ventilové terminály Festo typ 03. Na tyto samostatně instalované stanice feldbus může být připojeno několik ventilových terminálů CP a moduly elektronických vstupů a výstupů (max. 128 I/O), které se ovládají po procesní sběrnici.

Druhým způsobem je přímé připojení ventilového terminálu na průmyslovou síť. Použije se přitom vrchní deska s již integrovaným rozhraním patřičné sítě (v současné době je k dispozici varianta Profibus DP, Interbus Loop a DeviceNet). Na takto přímo napojený terminál je samozřejmě možné ještě připojit jednotku elektronických vstupů, např. pro snímače koncové polohy.

Nevyhovují-li uživateli z jakýchkoliv důvodů ventilové terminály (např. nejsou-li pneumatické pohony umístěny ve skupinách, ale jsou „roztroušeny“ po celé lince), nabízí firma Festo použití samostatných ventilů řady CPE, které si zachovaly stejné vynikající technické parametry jako terminály CPV. Tyto samostatné ventily se navíc vyrábějí i ve velikosti se stavební šířkou 24 mm, při níž dosahují průtoku 3 000l/min (příkon cívky 1,5 W).

Festo spol. s r. o.
Pod Belárií 784
143 00 Praha 4 – Modřany
tel.: 02/40 25 234-6
fax: 02/40 25 318
e-mail: festocz@festo.com
http://www.festo.cz

Automatizační centrum
Londýnská 51/2
460 01 Liberec 1
tel.: 048/51 00 328
fax: 048/51 04 878
e-mail: festo.liberec@telecom.cz

Automatizační centrum
tř. T. Bati 164
760 00 Zlín – Prštné
tel.: 067/349 79
fax: 067/347 65
e-mail: festo@gw.teaz.cz