Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Úspěch na konferenci Security 2018 zaznamenaly hlavně případové studie a zahraniční řečníci

Ve čtvrtek 1. března proběhl v Praze už 26. ročník konference Security 2018, pořádaný společností AEC. Na konferenci se sešlo téměř 600 účastníků a 32 hlavních řečníků z celé Evropy. Podle závěrečného hlasování účastníků konference letos zvláště zaujaly příspěvky v technické části programu a jejich konkrétní zaměření na praxi. V hodnocení jednotlivých vystupujících návštěvníci konference ocenili zejména vystoupení zahraničních řečníků, z nichž mnozí přijeli na podobnou akci do České republiky poprvé. 

Security, největší konference v ČR o tzv. kybernetické bezpečnosti, tj. o zabezpečení informačních systémů a komunikačních sítí, pořádaná společností AEC, letos představila 24 hlavních příspěvků od řečníků z celé Evropy. Mezi jednotlivými vystupujícími sklidili největší ohlas Tomáš Rosa z Raiffeisenbank s přednáškou Zranitelnosti mobilních sítí pro architekty, německý popularizátor tématu kybernetické bezpečnosti Tobias Schrödl (Hacks from the past, hacks from today) nebo Jan Tomíšek z Rowan Legal (GDPR a HR: jak chránit zaměstnance i zaměstnavatele). Své příspěvky přednesli i Ivan Bartoš, předseda České pirátské strany a poslanec Parlametu ČR, (Resilience – odolnost – víc než hrozby hybridní války) nebo Miroslava Matoušová z Úřadu pro ochranu osobních údajů (Ochrana osobních údajů v České republice 2018: změny navozené novým právním rámcem).

V hodnocení tematických bloků vzbudily největší zájem technicky orientované části konference Evoluce bezpečnostních hrozebKonkrétní případy napadení. Na přednáškách v těchto blocích účastníci konference nejvíce ocenili jejich odbornou hloubku a konkrétní zaměření. Z manažerské části programu zaznamenal pozitivní ohlas zejména blok 85 dní do GDPR.

Konference se věnovala i zabezpečení průmyslových firem a vystoupil na ní mj. Pavel Hejduk z firmy ČEZ s přednáškou Security Awareness: práce, (a)nebo zábava?, Haider Pasha z firmy Symantec s přednáškou Leveraging Analytics and Machine Learning to Radically Innovate in Cyber Security nebo Miroslav Bajgar z Forcepointu s přednáškou Zkušenosti s ochranou dat v cloudu. Po celou dobu konference se konal workshop na téma zabezpečení systémů SCADA, pořádaný společností Check Point.

Charakter příspěvků jako vždy prověřovala speciální programová komise, která dohlížela na jejich striktní nezávislost a odbornou úroveň. Na konferenci dorazilo přesně 568 zaregistrovaných návštěvníků.

Výkonný ředitel společnosti AEC Tomáš Strýček k celé akci dodal: „Jsme rádi, že konference i v letošním roce sklidila u návštěvníků úspěch. Pozitivní je pro nás zejména fakt, že účastníci zaznamenali stále se zlepšující úroveň zejména v obsahové části, a daří se nám tak plnit, co jsme si před lety vytyčili. Vnímám však, že naše konference už delší dobu není pouze o odborných přednáškách. Stala se významným networkingovým místem, kde se setkávají profesionálové z oblasti IT security a vyměňují si zkušenosti ze své práce.“

Historie konference sahá do roku 1992, kdy se poprvé sešli odborníci na počítačové viry a zabezpečení dat na konferenci Virus. S rozmachem počítačových virů v 90. letech minulého století neutuchal zájem o konference zaměřené na ochranu počítačů před napadením a Virus se stal pravidelným místem setkávání „bojovníků první linie“ i těch z „týla“ antivirové obrany.

V následujících ročnících se postupně začala na program konference dostávat i další bezpečnostní témata. Jmenovitě to byl nastupující internet, budování počítačových sítí a s tím související hrozby nebo např. hackerství. S rozvojem informačních systémů začala narůstat potřeba chránit data a informace v elektronické podobě. Konference proto od roku 2000 změnila svůj název na Security.

[Tisková zpráva AEC, a. s., 6. 3. 2018.]

(Foto: Tomáš Trojan)

(Bk)

Obr. 1. Pohled na auditorium konference Security

Obr. 2. Účastníky přivítal výkonný ředitel společnosti AEC Tomáš Strýček

Obr. 3. Tomáš Rosa z Raiffeisenbank ukázal obecný model hrozeb pro návrh aplikací, které nějakým způsobem spoléhají na infrastrukturu mobilních sítí, a zdůraznil principiální slabiny, jimž se nelze vyhnout ani volbou silných kryptografických algoritmů

Obr. 4. Na konferenci se diskutovalo také o modelech sociální komunikace jako nástroje manipulace či propagandy a o legitimnosti prostředků v rámci boje s dezinformacemi (Jan Bartoš, předseda České pirátské strany)

Obr. 5. Součástí konference jsou i diskuse u stolků firem v předsálí obou hlavních přednáškových sálů