Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Úspěch českých firem na poli evropské energetiky

Společnost Unicorn Systems (www.unicornsystems.eu) ve spolupráci se společností Elektrosystem (www.elektrosystem.eu) zvítězila ve výběrovém řízení, které bylo vypsáno jedenácti provozovateli přenosových soustav sdružených v rámci iniciativy TSC (TSO Security Cooperation) a zajišťujících dodávku elektrické energie pro 170 milionů obyvatel Evropy. České softwarové společnosti tak společně dodají softwarovou platformu pro bezpečnostní analýzu provozu přenosových sítí.
 
Iniciativa TSC (www.tso-security-cooperation.eu) představuje sdružení evropských provozovatelů přenosových sítí (TSO) z Nizozemí, Německa, Švýcarska, Polska, České republiky a Rakouska. Cílem spolupráce je vytvoření metod a nástrojů k lepší správě provozních požadavků energetických přenosových sítí se zaměřením na integraci energie z větrných elektráren, narůstající množství přeshraničních obchodů mezi jednotlivými TSO a rostoucí požadavky na přenos elektrické energie v Evropě obecně. V současnosti má iniciativa jedenáct členů a v blízké budoucnosti lze očekávat její rozšiřování – příkladem je maďarský Mavir, který již získal statut pozorovatele.
 
Na konci července 2009 organizace TSC spustila varovný monitorovací systém RAAS (Real-time Awareness & Alarming System), který umožnil rychlou reakci jednotlivých správců sítí na okamžité změny v sousedních systémech. Následně v srpnu bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele informační platformy pro sdílení dat a vyhodnocování bezpečnosti provozu (Common Tool for Data Exchange and Security Assesment CTDS). Tento nástroj poskytne všem členům okamžitý přístup k datům a k vyhodnocení výsledků. Společnosti Unicorn Systems a Elektrosystem v něm byly díky svým znalostem a dlouholetým zkušenostem v silné mezinárodní konkurenci vybrány jako nejlepší kandidáti.
 
Systém CTDS bude využíván ke shromažďování informací o stavu a plánech provozu přenosových soustav a na jejich základě k bezpečnostním analýzám a simulacím na nadnárodní úrovni. Na rozdíl od současného stavu bude systém CTDS sbírat a vyhodnocovat provozní data v reálném čase, upozorňovat na potenciální hrozby a doporučovat nápravná opatření; účastníci iniciativy TSC budou tyto informace sdílet, a budou tak schopni účinně předcházet havarijním situacím.
[Tisková zpráva Unicorn Systems, 25. 1. 2010.]

(ed)