Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Usměrňovače Sinamics DC Master pro stejnosměrné pohony

Usměrňovače nové řady Sinamics DC Master (DCM) umožňují používat funkce a nástroje obvyklé u současných měničů řady Sinamics také u stejnosměrných pohonů. Přístroje se konfigurují a spouštějí při použití standardních nástrojů Sizer a Starter řady Sinamics. Při uvádění do chodu a obsluze pohonu se používá pokročilý ovládací panel AOP30 nebo základní číslicový operátorský panel BOP20. Přes vestavěná rozhraní Profibus a Profinet a další analogová, popř. digitální rozhraní lze usměrňovač DCM snadno a bez zvláštních výdajů začlenit do existujících i nových automatizačních systémů.
 
Usměrňovač Sinamics DC Master je koncipován jako pružně rozšiřitelná komponenta vhodná k použití jak v běžných, tak i v náročných úlohách v pohonech např. válcovacích stolic, strojů na tažení drátu, výtlačných lisů či lanovek a výtahů. Přístroje mohou být dodány v provedení pro dvoukvadrantový nebo čtyřkvadrantový provoz. Usměrňovače mají jmenovitý výstupní proud od 15 do 3 000 A. K dosažení větších proudů je lze zapojit paralelně. Usměrňovače DCM obsahují v jednom celku obvody pro přímé i zpětnovazební řízení i výkonový díl. Jsou tudíž velmi kompaktní a nenáročné na prostor. Redundantním zapojením několika měničů v rámci jednoho pohonu lze dosáhnout velké dostupnosti, a tím i výkonnosti a produktivity strojů a strojních zařízení.
 
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com