Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

UPS Liebert-Hiross – záložní zdroje pro všechny aplikace

Automa 3/2001

Roman Urbaník, URRO service

UPS Liebert-Hiross – záložní zdroje pro všechny aplikace

Firma URRO service z Ostravy (v letošním roce slaví desáté výročí založení) dodává již několik let na náš trh UPS firmy Liebert-Hiross, vedoucího světového výrobce v oboru trojfázových záložních zdrojů a všeobecně jednoho z největších výrobců UPS vůbec. Z dřívějška známé značky Emerson-Liebert, popř. Liebert, jsou od roku 1998, kdy se spojili dva velcí výrobci, součástí společnosti Liebert-Hiross.

Nabídka UPS firmy Liebert-Hiross začíná typem PowerSure Interactive (PSI) s uspořádáním line-interactive, kdy zařízení přechází do zálohového režimu a zpět s prodlevou kratší než asi 5 ms. Vstupní síťové napětí (168 až 272 V, 50 Hz) je současně filtrováno a skokově stabilizováno. Výstupní napětí je také jednofázové 230 V, 50 Hz sinusového tvaru.

Obr. 1.

Zdroje typu PSI jsou konstruovány pouze pro komerčně průmyslové použití, především pro napájení výpočetní techniky, jako kompaktní jednotky, jež se skládají z nabíječky baterií, bezúdržbových, ventilem řízených baterií, střídače, vstupního a výstupního filtru a mikroprocesorového řízení (obr. 1). Vstupní napětí přichází na výstup přes filtry EMI/RFI, které minimalizují rušení a ochraňují zátěž před obdobnými poruchami sítě, a přes skokový stabilizátor napětí, který působí, je-li na vstupu podpětí nebo přepětí. Nabíječka udržuje baterie trvale nabité. Při výpadku napájecí sítě se k výstupu zdroje připojí střídač (invertor), jenž mění stejnosměrný proud z baterií na střídavých 230 V, 50 Hz na principu pulsně šířkové modulace (PWM). Při dlouhodobém výpadku sítě se baterie po vybití automaticky odpojí, čímž se zabrání jejich zničení. Tento stav dává zdroj s předstihem na vědomí obsluze akustickým signálem a svítivými diodami, popř. externímu zařízení pomocí signálního rozhraní. Po obnově sítě zdroj pokračuje v činnosti a baterie se automaticky nabíjejí. Zdroje PSI se dodávají o výkonech 700, 1 000, 1 400 a 2 200 V·A.

Druhou a nejoblíbenější řadou zdrojů nepřerušovaného napájení je řada UPStation GXTTM. Tyto zdroje vstupní síť také filtrují a stabilizují. Jsou typu on-line, tzn. že do zálohového režimu a zpět přecházejí bez jakékoliv prodlevy po předchozím nafázování. Vstupní napětí je jednofázové, 120 až 275 V, 50 Hz, výstupní napětí je rovněž jednofázové a přepínatelné ve stupních 208/220/230/240 V, 50 Hz, sinusového tvaru. Záložní zdroj UPStation GXT je kompaktní jednotka, obsahující usměrňovač, střídač, baterie, obvod přemostění (by-pass), vstupní a výstupní filtry a mikroprocesorové řízení (obr. 2). Filtry EMI/RFI na vstupu minimalizují rušení a ochraňují UPS před obdobnými poruchami sítě. Usměrňovač s aktivním filtrem (zajišťujícím větší hodnotu účiníku než u běžných usměrňovačů, tzv. Power Factor Corrector – PFC) vstupní síť usměrní a zároveň zabezpečí sinusový tvar odebíraného proudu nezávisle na charakteru zátěže. Střídač mění stejnosměrné napětí na střídavé 230 V, 50 Hz s použitím PWM a vf transformátoru. Výstupní napětí je synchronizováno se vstupním napětím. Při výpadku sítě je energie odebírána z baterií přes tzv. zvyšovací měnič DC/DC. Baterie jsou umístěny v UPS, popř. v externím bateriovém modulu. Jsou bezúdržbové, olověné a ventilem řízené (plynotěsné). Doba zálohování závisí na kapacitě baterií a odebíraném výkonu. Při dlouhodobém výpadku se baterie po vybití automaticky odpojí, čímž se zabrání jejich zničení. Odpojení baterií je signalizováno stejně jako u typu PSI. Po obnově sítě zdroj pokračuje v činnosti a baterie se automaticky nabíjejí. Zdroj testuje baterie automaticky při každém zapnutí a vždy po čtrnácti dnech provozu, po zmáčknutí tlačítka na předním panelu a vyvoláním funkce monitorovacího softwaru SiteNet2 nebo MultiLink, dodávaného jako freeware. Zdroj je vybaven bypassem, tj. přímým spojením vstupu a výstupu UPS, který vstoupí v činnost při přetížení, překročení vnitřní teploty nebo při poruše UPS, popř. manuálním zásahem (stlačením tlačítka na panelu). Po pominutí příčiny se zdroj automaticky vrací do standardního režimu. Je-li zdroj v režimu by-pass, je na jeho výstupu vstupní nestabilizované napětí a zdroj nezálohuje! Zdroje řady GXT se dodávají o výkonech 700 a 1 000 V·A v provedení minitower a o výkonech 1 000, 1 500, 2 000 a 3 000 V·A v provedení racktower, jež je výjimečné tím, že dovoluje uživateli jednoduchou úpravou změnit klasickou „stojící“ polohu zdroje tower na zdroj s možností zabudovat jej do rámu standardu 19". Dále se dodávají o výkonech 6 000 a 10 000 V·A.

Obr. 2.

Třetí, již podstatně výkonnější a nejnovější řadou UPS je řada Hinet, opět typu on-line. Dováží se k nám teprve od počátku tohoto roku a nahrazuje bývalou řadu AP 4300. Dodává se o výkonech 10, 15, 20 a 30 kV·A.

Poslední, o které se zmíníme, je řada zdrojů Hipulse, také typu on-line s nepřerušovaný výstupem, což chrání napájenou zátěž. Plní také funkci stabilizátoru napětí. Baterie jsou zpravidla umístěny v blízkém externím modulu (popř. modulech, s možností paralelního řazení). Zdroj je vybaven vlastními vnitřními obvody pro regulaci výstupního napětí a kmitočtu tak, aby jejich hodnoty byly v požadovaných mezích i při změnách na vstupu. Tím, že se ve zdroji mění střídavé vstupní napětí na stejnosměrné a posléze opět zpět na střídavé výstupní napětí, je zajištěno dobré filtrování poruch přicházejících po síti, jako jsou pulsní přepětí, vysokofrekvenční šumy, neharmonické zkreslení apod. Baterie, dobíjené vnitřním nabíječem, se volí s délkou života pět nebo deset let podle požadavku zákazníka.

Systém UPS Hipulse může být konfigurován:

  • jako jednomodulový systém se šestipulsním usměrňovačem (nejčastější zapojení); při požadavku dvanáctipulsního usměrnění se k hlavnímu paralelně dodává druhý usměrňovač, napájený ze zvláštního transformátoru, zajišťujícího fázový posun napětí;
  • jako sestava až šesti UPS pracujících paralelně (bez hlavního statického spínače MSS), tzv. systém 1+A, popř. v zapojení multi-mode, umožňujícím také zapojit šest UPS paralelně, avšak s hlavním statickým spínačem MSS;
  • s převodníkem frekvence (je-li při vstupním kmitočtu 50 Hz požadován výstupní kmitočet 60 Hz).

Zdroje Hipulse se dodávají o výkonech 80, 120, 160 a 200 kV·A. Mají galvanicky oddělený výstup od vstupu (kromě režimu bypass, spínaného manuálně, při kontrolách apod., i elektronicky). Statický bypass je elektronický a je v činnosti automaticky při přetížení výstupu UPS nebo při poruše některé z hlavních částí zdroje.

Firma URRO service (kromě uvedených dodává také UPS firmy Elteco, motorgenerátory firem F. G. Wilson, Broadcrown a Spark Energy a pro veškeré elektrické rozvody i bezšroubové svorky a konektory firmy WAGO) zajišťuje v oblasti UPS veškeré poradenství, technické návrhy a dodávky tzv. na klíč, včetně kompletního servisu. Je všeobecně známo, že původcem převážné části, až 90 %, poškození dat v počítačových systémech je nestabilní elektrické napájení. Je pouze na uživatelích, zda hodlají svá data chránit.

URRO SERVICE
Štamberská 2878
703 00 Ostrava
tel.: 069/292 95 50
tel./fax: 069/292 96 60
tel./fax: 069/661 56 78
e-mail: info@urro.cz
http://www.urro.cz