Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Univerzita Pardubice chce získat miliardy korun z EU

Univerzita Pardubice, společně s představiteli Pardubického kraje a Statutárního města Pardubice, představila v pátek 13. června 2008 na společné tiskové konferenci projekt Mezinárodního centra materiálového výzkumu Pardubice, který má ambici být jedním z evropských výzkumných center v České republice. Univerzita Pardubice společně se svými partnery, Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy, Fakultou chemickotechnologickou VŠCHT v Praze, dvěma ústavy Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a pěti ústavy Akademie věd ČR, je připravena pro tento projekt požádat v rámci prioritní osy prvního operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace o miliardové dotace z EU.
 
Evropská výzkumná centra (Centre of Excellence) jsou badatelská pracoviště vytvářející vědeckovýzkumnou infrastrukturu v základním výzkumu, s mezinárodním renomé a s potenciálními předpoklady přenášet výsledky výzkumu do praxe a plnit požadavky vzdělávacího procesu. Jejich cílem je přispět k mezinárodní konkurenceschopnosti Evropské unie.
 
Mezinárodní centrum materiálového výzkumu Pardubice je prioritně zaměřeno na výzkum materiálu, zejména v oblasti optiky, optoelektroniky, nanomateriálů a nanotechnologií, s množstvím přesahů i do jiných oblastí. Mezi konkrétní příklady výstupů projektu lze zařadit např. víceúrovňové a velkokapacitní paměti, plně optické počítače, zařízení pro noční vidění, nové materiály pro baterie, fotoaktivní a samočistící se povrchy skel, vysoce pevné materiály, techniku pro rozklad
bojových a škodlivých látek atd.
(ed)